W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH .

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzeniau Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego danych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przywołane RODO jako) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Administratorem danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą: Pl. Jana Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki jest Dyrektorem Powiatowym Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej (Powiatowy Inspektor Sanitarny).

Dane kontaktowe:  tel. 25 758 22 32 , e-mail: minsk@psse.waw.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod.minsk@psse.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu: ochrony zdrowia ludzkiego przed chylim i uciążliwości; takwnwy, jak zewnętrzne i zewnętrzne, zapobieganiau chorób, w tym zakaźnych i—


Duńczyk jest obowiązkowe w przypadku, gdy wynika z realizacji ustawowych zadań inspekcyjnych i obowiązków z przepisów praw. W innych przypadkach jest dobrowolne.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom inny niż uprawnionym na moc przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu i chorób chorób u ludzi;

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

5. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. r. o produktach biobójczych;

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

7. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

10. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o nadajce;

13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych publicznych:

16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji;

 

1. Posiadają Państwo prawo do dostępu do ich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich, prawo do żądania i przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak tylko wniesienia skargi do organuego tjego. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Państwo dane osobowe osobowe są przechowywane przez okres z przepisów prawa.

3. Państwo dane nie przekazywane do Państwa Trzeciego.