W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Oddział Promocji Zdrowia

prowadzi działalność oświatowo-szkoleniową, której celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

 • rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych ludności zamieszkującej na terenie miasta stołecznego Warszawy;
 • koordynacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim, lokalnym;
 • koordynacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych;
 • opracowywanie i realizowanie programów prozdrowotnych o zasięgu lokalnym;
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym w realizacji działań prozdrowotnych;
 • monitorowanie efektów podejmowanych zadań prozdrowotnych;
 • prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów prozdrowotnych;
 • realizacja zadań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;
 • współpraca i innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne z działaniami oddziału;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynikających z obowiązków.
{"register":{"columns":[]}}