W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Sekcja Żywienia

Materiały

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów
Rejestracja​_i​_zatwierdzanie​_zakładów.pdf 0.11MB
Wzór podania o potwierdzenie wpisu
Wzór​_podania​_o​_potwierdzenie​_wpisu.pdf 0.05MB
Wzór podania dotyczącego koncesji na alkohol
Wzór​_podania​_dotyczącego​_koncesji​_na​_alkohol.pdf 0.06MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakładu​_i​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.21MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru
Wniosek​_o​_wykreślenie​_zakładu​_z​_rejestru.pdf 0.07MB
Wniosek o wpis do rejestru
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru.pdf 0.05MB
Wniosek o dokonanie zmian
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian.doc 0.04MB
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Sekcja Epidemiologii
Sekcja Higieny Komunalnej
Sekcja Higieny Pracy

Materiały

Zmiany do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych
Zmiany​_do​_rozporzadzenia​_w​_sprawie​_chorob​_zawodowych.pdf 0.18MB
zmiana rozporządzenia w sprawie czynników o działaniu rakotwórczym
zm​_rozpw​_sprawie​_czynnikow​_o​_dzialaniu​_rakotworczym.pdf 0.16MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Zgloszenie​_podejrzenia​_choroby​_zawodowej.doc 0.04MB
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Skierowanie​_na​_badania.pdf 0.16MB
Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
ROZPORZADZENIE​_w​_sprawie​_substancji​_chemicznych,​_ich​_mieszanin,​_czynnikow​_lub​_procesow​_technologicznych​_o​_dzialaniu​_rakotworczym​_lub​_mutagennym​_w​_srodowisku​_pracy​_(1).pdf 0.26MB
Rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
ROZPORZADZENIE​_w​_sprawie​_chorob​_zawodowych.pdf 0.05MB
Poradnik SDS
Poradnik​_SDS.pdf 1.62MB
Poradnik - Bezpieczeństwo chemiczne
Poradnik​_-​_Bezpieczenstwo​_chemiczne.pdf 1.12MB
Komunikat XII
Komunikat​_XII.pdf 0.49MB
Komunikat XI
Komunikat​_XI.pdf 0.49MB
Karta oceny narażenia zawodowego
Karta​_oceny​_narazenia​_zawodowego.pdf 0.17MB
Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
Informacja​_o​_uzyciu​_czynnika​_biologicznego​_w​_srodowisku​_pracy.pdf 1.88MB
Informacja o substancjach rakotwórczych
Informacja​_o​_substancjach​_rakotworczych.doc 0.18MB
Zmiana rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie​_substancji​_chemicznych​_2021.pdf 0.08MB
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży