W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Nysie 48-304 przy
ul. Stefana  Żeromskiego 7/9 jako administrator danych osobowych informuje,
że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się
z Inspektorem Ochrony Danych: Radosław Dunaj pisząc na adres iodo.psse.nysa@sanepid.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}