W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, działając na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), wstrzymuje bieg terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji.

PIS

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.). zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


na okres od 16.02.2021r. do 17.03.2021r.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

 

              Państwowy Powiatowy
        Inspektor Sanitarny w Nysie

          mgr Janusz Trzęsimiech

Materiały

Zawiadomienie
Zawiadomienie​_PPIS​_w​_Nysie.pdf 0.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.02.2021 10:11 Marek Workiewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Trzęsimiech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie 1.0 18.02.2021 10:11 Marek Workiewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP