W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
 3. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;  
 4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu
  i stosowania:
  1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
  2. produktów biobójczych i substancji czynnych,
  3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  4. środków ochrony roślin,
  5. substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 5. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  1. przestrzegania zapisów dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  2. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  3. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  4. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  5. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 6. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
 7. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;
 8. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 9. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 10. prowadzenie nadzoru nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172).
{"register":{"columns":[]}}