W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenie wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,

 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Bułka.

E-mail: justyna.bulka@sanepid.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • głosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie
Adres: ul. Generała Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów,
E-mail: sekretariat.psse.ostrzeszow@sanepid.gov.pl
Telefon: + 48 62 7320770
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kierunek obiektu: Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Generała Sikorskiego. 

Wejście główne do budynku:

 • Posiada schody wyposażone w jednostronną poręcz, 
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wewnątrz budynku:

 • Przy wejściu, po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna.
 • Toaleta znajduje się na parterze.
 • Zachowana jest odpowiednia kolorystyka ciągów komunikacyjnych, zgodna z zasadą kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: Przed budynkiem znajduje się płatny parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wstęp z psem asystującym Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 15:25 Marek Pawlak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Pawlak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 21.11.2022 08:34 Marek Pawlak
Deklaracja dostępności 1.0 17.12.2020 15:25 Marek Pawlak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}