W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania i kompetencje

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

1) wykonywanie czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
9) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
10) prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
11) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
12) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, oraz produktami kosmetycznymi;
15) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
16) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
17) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
18) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.04.2021 15:49 Marek Pawlak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Pawlak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i kompetencje 1.0 23.04.2021 15:49 Marek Pawlak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}