W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych w  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Pyrzycach jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)/ Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pyrzycach, ul. Młodych Techników 5, 74 - 200 Pyrzyce
  2. Inspektor ochrony danych - Aleksandra Maduzia – urzęduje w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach , ul. Młodych Techników 5, 74 - 200 Pyrzyce tel. 91-570-34-29 e-mail: e-mail: psse.pyrzyce@pis.gov.pl w godzinach pracy urzędu tj. od 7:25 do godziny 15:00.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6  ust. 1 lit. c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1) oraz art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).
  4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Pyrzycach mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pyrzycach będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez PPIS/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pyrzycach na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  7. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pyrzycach przysługuje prawo żądania od PPIS/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.