W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

 

Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Anna Finke

e-mail: pssepyrzyce@pis.gov.pl

Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy:

  • Przygotowanie i opiniowanie spraw dotyczących postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w sprawach należących do kompetencji Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
  • Przeprowadzenie szkolenia personelu Stacji w zakresie aktualnych przepisów dotyczących działalności Stacji,
  • Wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz prawa pracy;
  • Opiniowanie projektów zarządzeń wewnętrznych i regulaminów;
  • Opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy,
  • Udział w załatwianiu skarg i zażaleń kierowanych do Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej,
  • Opracowanie pozwów i innych pism procesowych, sporządzanie aktów oskarżenia, a także opracowanie zawiadomień do organów ścigania;
  • Wykonywanie innych zadań powierzanych doraźnie przez Dyrektora.