W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Zachodniopomorski.

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023946.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. 
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach jest powiat pyrzycki. 

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach określa regulamin organizacyjny, nadany zarządzeniem nr 020/03/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach.

Działalnością Powiatowej  Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

Statut
Zarządzeniem Nr 399/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2012 r. nadany został statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pyrzycach.

Podstawy prawne

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pyrzycach działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 195)  
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 711)