W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sandomierzu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Malwina Grabska oraz Agnieszka Więckowska, adres poczty elektronicznej sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 15 8322263. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sandomierzu ul. Leona frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz:

- Budynek, w którym ma siedzibę PSSE w Sandomierzu jest częściowo przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- w przedsionku budynku znajduje się dzwonek po lewej stronie od drzwi, po uruchomieniu sygnału dźwiękowego  do drzwi zgłasza się pracownik PSSE udzielając stosownych informacji, otwierając drzwi do budynku, można również skorzystać z jego pomocy. Pracownik udzieli wstępnych informacji, ewentualnie powiadomi odpowiedniego pracownika merytorycznego. Do załatwienia sprawy na parterze budynku znajduje się stolik do obsługi interesantów, przy którym można dokonać niezbędnych formalności.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku:

- w budynku na parterze jest dostępna łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową

- dostęp na wyższe kondygnacje budynku nie jest możliwy. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna. W razie konieczności pracownik PSSE udziela informacji osobie ze szczególnymi potrzebami

- aktualnie brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób:

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczna ewakuację tej osoby z budynku PSSE w Sandomierzu. PPSE w Sandomierzu zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepnosci​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.pdf 1.22MB
Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepnosci​_podmiotu​_publicznego​_1.pdf 0.10MB
Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego - dostępny
Raport​_o​_stanie​_dostepności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}