W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”. W związku z tym, chcemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu  ul. Frankowskiego 8 , 27-600 Sandomierz 
  2. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) odbywa się pod adresem mailowym: iod@psse-sandomierz.pl, lub wysyłając korespondencję na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu ul. Frankowskiego 8 , 27-600 Sandomierz
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym również na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2019 r. poz. 59.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą przede wszystkim podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ale również i podmioty z którymi PSSE w Sandomierzu ma zawartą umowę współpracy ("przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji uzasadnionego interesu PSSE w Sandomierzu  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności PSSE w Sandomierzu może przekazywać Państwa dane osobowe organom nadzorującym, sądom, organom władzy (np. organom ścigania) i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa w tym zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (dotyczy to nieprawidłowych Państwa danych osobowych jak również uzupełnienia niekompletnych danych osobowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem
  7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2019 r. poz. 59) jest obligatoryjne

W przypadku pytań dotyczących przetwarzanych Państwa danych osobowych czy w zakresie prywatności, prosimy o kontakt mailowy iod@psse-sandomierz.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. PSSE w Sandomierzu informuje również o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.