W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Laboratorium

Oddział Laboratoryjny jest częścią Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sandomierzu i wspomaga działalność kontrolną, głównie przez wykonywanie badań.

Oddział Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu wykonuje badania i pomiary zgodnie z PN, EN, ISO lub zgodnie z opracowanymi własnymi procedurami badawczymi. Korzysta z najnowszych technik analitycznych z zastosowaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu analitycznego.

Kompetencje techniczne Oddziału Laboratoryjnego są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02. Oddział Laboratoryjny osiągnął i utrzymuje wysoki poziom jakości wykonywanych badań. Nie podejmuje się wykonywania badań metodami nie gwarantującymi poprawności wyników. Nie angażuje się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności, rzetelności. Przestrzega procedur zachowania poufności, ochrony praw własności i praw klienta do składania skarg.
Potwierdzeniem kompetencji jest także wieloletni udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.
W Oddziale Laboratoryjnym pracuje wysoko wykwalifikowany, ambitny, kreatywny personel. Wysoki poziom fachowości personelu utrzymywany jest przez permanentne wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych badań jest posiadanie od 2005 r. certyfikatu akredytacji AB 617.

Dział Laboratoryjny prowadzi również badania w ramach sprzedaży usług zleconych.

INFORMACJA DLA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO

  1. Materiał do badań profilaktycznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella przyjmowany jest od poniedziałku do środy w godzinach 735-1100

Materiał do badania procesu skuteczności sterylizacji przyjmowany jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 1330-1400

UWAGA!!!

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu bezpłatnie wykonywane są badania do celów sanitarno - epidemiologicznych dla uczniów, studentów, doktorantów którzy: są zameldowani na terenie powiatu sandomierskiego i opatowskiego niezależnie od tego gdzie się kształcą, uczą się w szkołach na terenie powiatów sandomierskiego i opatowskiego. 

Kształcą się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239)

  1. Próbki wody i żywności do badań przyjmowane są w poniedziałki i wtorki do godziny 1000

NBP O/O w Kielcach

NUMER KONTA 86 1010 1238 0855 3122 3100 0000


Informacje o akredytacji można również znaleźć na stronach Polskiego Centrum Akredytacji: AB 617


Szczegółowy wykaz badań prowadzonych w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Sandomierzu

Pracownia Badania Wody

e-mail: lab.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl

Pracownia Badania Żywności

e-mail:  lab.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl

Pracownia Bakteriologii

e-mail:  lab.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl

Materiały

Pełen​_zakres​_akredytacji​_AB​_617
Pełen​_zakres​_akredytacji​_AB​_617.pdf 0.29MB
AB​_617
AB​_617.pdf 0.29MB
zlecenie​_żywność​_01​_2024
zlecenie​_żywność.doc 0.07MB
zlecenie​_woda​_01​_2024
zlecenie​_woda.doc 0.07MB
Wykaz​_metod​_woda​_06​_2023
Wykaz​_metod​_woda.doc 0.07MB
Zlecenie​_na​_odpis​_badania​_bakteriologicznego
Zlecenie​_na​_odpis​_badania​_bakteriologicznego.pdf 0.17MB
Zlecenie​_na​_badanie​_w​_kierunku​_nosicielstwa
Zlecenie​_na​_badanie​_w​_kierunku​_nosicielstwa.doc 0.07MB
Zlecenie​_wykonania​_badań​_w​_kierunku​_obecności​_drobnoustrojów​_wskaźnikowych
Zlecenie​_wykonania​_badań​_w​_kierunku​_obecności​_drobnoustrojów​_wskaźnikowych.docx 0.03MB
Wykaz​_metod​_żywność​_06​_2023
Wykaz​_metod​_żywność.doc 0.04MB
Lista​_badań​_prowadzonych​_w​_ramach​_zakresu​_elastycznego​_nr​_60
Lista​_badań​_prowadzonych​_w​_ramach​_zakresu​_elastycznego​_nr​_60.pdf 1.43MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}