W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczególnymi.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu przy ul. Frankowskiego 8 , 27-600 SANDOMIERZ w godzinach: 7.25- 15.00

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat sandomierski. 

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, jako organowi nadrzędnemu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu jest lek. wet. Leszek Zbrojkiewicz.

Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez :
· prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez państwowego inspektora sanitarnego,
· wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
· wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
· opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
· działalność przeciwepidemiczna,
· opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
· przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
· przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych,
· przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
· inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń,
· sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
· prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,
· prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
· sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
· sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
· sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
· sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,
· prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

Wykorzystanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej.

{"register":{"columns":[]}}