W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KOMUNIKAT PPIS w Sandomierzu w sprawie jakości wody w MOWdK w Szymanowicach Dolnych, gmina Klimontów

05.07.2021

komunikat_ppis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu, informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranych z MOWdK w Szymanowicach Dolnych w dniu 28.06.2021 r. (Sprawozdania z badań laboratoryjnych Nr 190/272/SP/21 oraz Nr 190/271/SP/21, z dnia 30.06.2021 r.), w ramach kontroli wewnętrznej organizatora Miasta i Gminy Klimontów wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.  z 2019 r., poz. 255).

Zakres przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz organoleptycznych:

- Escherichia coli i Enterokoki kałowe (parametry mikrobiologiczne, badanie wykonane przez Laboratorium PSSE w Sandomierzu),    

- ocena organoleptyczna jakości wody dokonana na miejscu, w zakresie występowania zakwitu sinic, stwierdzenia obecności w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów (w ilości nie dającej  się natychmiast usunąć).

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w dniu 01.07.2021 r. po przeanalizowaniu w/w sprawozdań z przeprowdzonych badań dokonał bieżącej oceny jakości wody i stwierdził woda w MOWdK w Szymanowicach Dolnych gmina Klimontów jest przydatna do kąpieli.

{"register":{"columns":[]}}