W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wprowadzenie do obrotu środków spożywczych

Informuję iż z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazy krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499).

             Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

            W związku z powyższym, od dnia 04.02.2020 r. wdrożony zostanie nowy elektroniczny system powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie GIS pod linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

Przypominam, iż do produktów objętych obowiązkiem powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należą:

- suplementy diety,

- żywność specjalnego przeznaczenia,

- preparaty do początkowego żywienia niemowląt,

- żywność wzbogacana.

            Ww obowiązkiem powiadomienia zostaną objęte również inne grupy produktów:

od dnia 22.02.2020 r. – preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające substancje inne niż wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego
  Komisji (UE) 2016/127,

od dnia 22.02.2021 r. – preparaty do dalszego żywienia niemowląt, wytwarzane z hydrolizatów białkowych,

od dnia 27.10.2022 r. – środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.