W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

System Jakości

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług poprzez wdrożenie, utrzymanie  i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/ IEC 17020:2012 „ Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług poprzez wdrożenie, utrzymanie  i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/ IEC 17020:2012 „ Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie, znają Politykę Jakości oraz stosują dokumenty Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto pracownicy regularnie i aktywnie uczestniczą w doskonaleniu Systemu.
Wprowadzony System Zarządzania Jakością przyczynia się do:
- sprawnego, kompetentnego i terminowego załatwienia spraw,
- ciągłego doskonalenia komunikacji pomiędzy Klientami i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie,
- wzrostu zaufania Klientów do świadczonych usług przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie System Zarządzania Jakością funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:
-Politykę Jakości,
- Księgę Jakości,
- 11 Procedur Ogólnych,
- 1 Instrukcję,
- Procedury Techniczne.
W celu oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne.                                                                                                                                                       Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie corocznie poddaje przeglądowi System Zarzadzania Jakością, celem upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni.
        Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w PSSE sprawuje Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.
Osobą pełniącą obowiązki Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości jest:
Pani mgr inż. Mariola Adamczak
ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem
psse.srem@pis.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2021 16:37 MARIUSZ TOWAREK
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Urszula Sitnicka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
System Jakości 1.0 11.02.2021 16:37 MARIUSZ TOWAREK

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP