W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrzynki podawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szcecinku na platformie EPUAP to:


/PSSE_Szczecinek/skrytka

 

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

 

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

 • jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
 • zawierający czas wykonania podpisu,
 • jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
 • autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
 • potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

 

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl
 

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

 • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany,

lub

 • założyć profil zaufany ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku powinny być podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PSSE w Szczecinku:

    Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
    Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP, 7zip, RAR

    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
    Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.