W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pliki do pobrania

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Materiały

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_rejestru​_zakładu.pdf 0.02MB
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakładów.pdf 0.03MB
Wniosek dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej
Wniosek​_o​_dokonanie​_zmian.pdf 0.02MB
Wniosek o zatwierdzenie oraz wpis do rejestru zakładów
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_oraz​_wpis​_do​_rejestru​_zakładów.pdf 0.02MB
Sekcja Higieny Komunalnej
Sekcja Epidemiologii

Formularze zgłoszeń

Materiały

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK1.pdf 0.09MB
ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy
Form​_ZLK2.pdf 0.09MB
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
Form​_ZLK3.pdf 0.11MB
ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
Form​_ZLK4.pdf 0.11MB
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
Form​_ZLK5.pdf 0.07MB
ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Form​_ZLB1.pdf 0.09MB
ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
Form​_ZLB2.pdf 0.09MB
ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
Form​_ZLB3.pdf 0.10MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
Form​_06a.pdf 0.14MB
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
Form​_06b.pdf 0.15MB

Sprawozdania zbiorcze

Materiały

MZ-55 Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-55​_2020.pdf 0.11MB
Kwartalne sprawozdanie z realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych
Kwartalne​_sprawozdanie​_z​_realizacji​_obowiązkowych​_szczepień​_ochronnych.pdf 0.09MB
Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych
Sprawozdanie​_z​_przeprowadzonych​_obowiązkowych​_szczepień​_ochronnych​_-​_07​_2014.pdf 0.04MB
Zużycie Preparatów Szczepionkowych Streptococcus pneumoniae i ospy
Zużycie​_Preparatów​_Szczepionkowych​_Streptococcus​_pneumoniae​_i​_ospy.pdf 0.01MB

Wnioski

Materiały

Wniosek o wydanie opinii na gabinet lekarski
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_na​_gabinet​_lekarski.pdf 0.03MB
Wniosek o wydanie opinii nowoutworzonego/istniejącego ZOZ
Wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_nowoutworzonego,​_istniejącego​_ZOZ.pdf 0.03MB
Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania
Poradnik​_do​_oceny​_higieny​_procesu​_nauczania.pdf 0.86MB
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
tornistry.PDF 0.05MB
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy
Stanowisko​_Departamentu​_Matki​_i​_Dziecka​_w​_sprawie​_zapobiegania​_i​_zwalczania​_wszawicy.pdf 0.26MB
Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca obozów
Instrukcja-w-sprawie-wymagań-sanitarno-higienicznych-dla-stacjonarnych-obozów-pod-namiotami.pdf 0.71MB
Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Wniosek o opinię sanitarną do projektu budowlanego lub technologicznego
wniosek​_o​_opinię​_sanitarną​_do​_projektu​_budowlanego​_lub​_technologicznego​_-​_042021.pdf 0.05MB
Wniosek o kontrolę i wydanie opinii sanit.w trybie art.56 ust.1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane
wniosek​_o​_kontrolę​_i​_wydanie​_opinii​_sanitw​_trybie​_art56​_ust1​_pkt​_2​_ustawy​_-​_Prawo​_budowlane​_-​_042021.pdf 0.08MB
Wniosek o kontrolę i wydanie opinii sanit.dot.obiektów oświaty i wychowania
wniosek​_o​_kontrolę​_i​_wydanie​_opinii​_sanitdotobiektów​_oświaty​_i​_wychowania​_-​_042021.pdf 0.05MB
Wniosek o kontrolę i wydanie opinii sanit.dot. apteki, punktu aptecznego i sklepu medyczno-zielarskiego (Izba Farmaceutyczna)
wniosek​_o​_kontrolę​_i​_wydanie​_opinii​_sanitdotapteki,punktu​_aptecznego​_i​_sklepu​_medyczno-zielarskiego​_(Izba​_Farmaceutyczna)​_-​_042021.pdf 0.06MB