W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.gov.pl/web/psse-zyrardow zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSSE w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-02.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest PPIS w Żyrardowie Łukasz Szymański, adres poczty elektronicznej sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów

Kierunek obiektu: Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Moniuszki 40. W odległości 100 m znajduje się przystanek autobusowy przy ul Środkowej, a 400 m dworzec PKP. Wejście na teren do budynku prowadzi przez mały plac.

Wejście główne do budynku:

 • Wejście do budynku bezpośrednio z placu

 • W budynku nie ma pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich.

 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 piętrze budynku

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz, nie ma pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich, brak windy

 • Toaleta znajduje się na piętrze, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 

<

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2022 11:35 Łukasz Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Łukasz Szymański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 15.06.2022 07:48 Łukasz Szymański
Deklaracja dostępności 1.0 23.03.2022 11:35 Łukasz Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}