W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ambasador

Bartłomiej Zdaniuk

Bartłomiej Zdaniuk

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk (ur. 1975 r.) jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach rocznego stypendium kształcił się także w paryskim Instytucie Studiów Politycznych (Sciences Po Paris).

Po ukończeniu studiów podjął działalność akademicką na macierzystej uczelni. W roku 2003 obronił pracę doktorską poświęconą problematyce wyborów parlamentarnych we Francji w XIX w. W roku 2016 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Dorobek habilitacyjny obejmował zagadnienia konsolidacji państwa w Republice Mołdawii.

Bartłomiej Zdaniuk jest autorem czterech monografii naukowych (w tym jednej we współautorstwie), około trzydziestu artykułów, około pięćdziesięciu referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych, jak również polskiego przekładu trzech dalszych publikacji książkowych pierwotnie wydanych w języku francuskim. Aktywnie uczestniczył w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Równolegle do działalności naukowej i dydaktycznej, zajmował się międzynarodową mobilnością akademicką, głównie w ramach programu Erasmus. Sam też wygłaszał wykłady na wielu uczelniach europejskich.

Zajmuje się naukowo tematyką Republiki Mołdawii od około piętnastu lat. Był obserwatorem międzynarodowym OBWE podczas wyborów parlamentarnych (2014 r.) i prezydenckich (2016 r.).

W dniu 18 października 2017 r. złożył listy uwierzytelniające na ręce Prezydenta Republiki Mołdawii Pana Igora Dodona.