W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zasady wjazdu do Republiki Mołdawii

19.10.2021

Zasady wjazdu do Republiki Mołdawii

Zasady wjazdu do Republiki Mołdawii

Wjazd do Republiki Mołdawii jest możliwy bez ograniczeń, jeśli osoba przekraczająca granicę państwową przedstawi jeden z poniższych dokumentów:

  • zaświadczenie o odbyciu szczepienia przeciwko COVID-19. Zaświadczenie jest honorowane, jeśli od przyjęcia pełnego szczepienia minęło co najmniej 14 dni;
  • ujemny wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem (dla osób podróżujących transportem zorganizowanym) lub przed wjazdem na terytorium RM (dla osób podróżujących transportem własnym) lub ujemny wynik szybkiego testu antygenowego wykonany analogiczne na maksymalnie 48 godzin przed podróżą. Honorowane są wyniki testów w językach: rumuńskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19 w okresie od 15 do 180 dni poprzedzających przekroczenie granicy lub dokument potwierdzający obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (w języku rumuńskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub rosyjskim). Dokument ten jest ważny przez 90 dni od daty zrobienia badania. 

W przypadku posiadania certyfikatu w jakimkolwiek innym języku istnieje obowiązek jego przetłumaczenia na terytorium Republiki Mołdawii przez autoryzowaną jednostkę na język rumuński lub rosyjski.

Osoby, które nie przedstawią jednego z ww. dokumentów zgodnie z pkt. 2 Decyzji Narodowej Nadzwyczajnej Komisji Zdrowia Publicznego nr 63 z dnia 8.10.2021 r. zobowiązane są do wypełnienia formularza epidemiologicznego w formacie online dla pasażerów przekraczających granicę państwową Republiki Mołdawii, a także do podpisania oświadczenia na własną odpowiedzialność o przestrzeganiu 14-dniowego reżimu samoizolacji w ustalonych miejscach. Formularz dostępny jest na stronie https://fisa-covid.gov.md/ i musi zostać wypełniony najwcześniej 72 godziny przed wjazdem na terytorium Republiki Mołdawii.

Do 15.11.2021 r. przy przekraczaniu granicy osoby, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie wypełnić formularza epidemiologicznego w formacie online, mogą wypełnić go w formie papierowej wraz z deklaracją na własną odpowiedzialność o poddaniu się samoizolacji na okres 14 dni, a Straż Graniczna zapewni ręczne wprowadzenie danych do systemu informatycznego.

W przypadku osób małoletnich do 14 roku życia, ankietę epidemiologiczną i oświadczenie wypełnia i podpisuje przedstawiciel prawny lub osoba towarzysząca. Osoby przebywające na kwarantannie mogą ją przerwać po 7. dniu, jeśli zrobią test PCR na COVID-19 lub szybki test antygenowy i otrzymają wynik negatywny.

 

Z tych obowiązków zwolnione są następujące kategorie osób, jeżeli nie wykazują klinicznych objawów infekcji dróg oddechowych lub gorączki:

  • dzieci do 12 lat;
  • uczniowie / studenci do 18 roku życia, którzy maja przystąpić do egzaminów, wyjeżdżają na studia na uczelnie na terytorium RM lub za granicą lub podróżują w celach związanych z ukończeniem/ organizacją/ udziałem w międzynarodowych konkursach lub olimpiadach, za okazaniem dokumentów potwierdzających (wyjątek ten dotyczy również osób towarzyszących);
  • osoby podróżujące ze względów zdrowotnych, łącznie z osobami towarzyszącymi (za okazaniem dokumentów potwierdzających);
  • posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, oficjalnych i specjalnych lub innych temu podobnych, posiadacze dokumentów podróżnych typu Laissez-Passer wydanych przez ONZ, a także członkowie rodzin personelu misji dyplomatycznych i konsularnych oraz organizacji/misji międzynarodowych akredytowanych w RM i/lub personelu niosącego pomoc humanitarną;
  • osoby podróżujące tranzytem (poniżej 24h), wg planu podróży tranzytowej ustalonego przez Generalny Inspektorat Straży Granicznej;
  • osoby, które zostały wezwane przez sądy/organy ścigania Republiki Mołdawii oraz ich przedstawiciele prawni, którzy posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające.

 

W związku ze stanem epidemiologicznym osoby przebywające w Republice Mołdawii są zobowiązane do stałego posiadania przy sobie we wszystkich przestrzeniach publicznych dokumentu potwierdzającego tożsamość, jego kopii lub kopii w formacie cyfrowym.

{"register":{"columns":[]}}