W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Karta Polaka – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym. 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

 1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka złóż osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka polskiego.
 2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.
 3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy składać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Moskwie, Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie, Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu, Konsulacie Generalnym RP w Irkucku oraz Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku.

 

Przedłużanie ważności Karty Polaka

Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

 

Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważność swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

Jak umówisz się na spotkanie?

Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem: +7 495 231 15 53.

Zapisy prowadzone są do wyczerpania dostępnej puli miejsc. Zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dziecko.

Zapisy na spotkanie z konsulem w sprawie wydania Karty Polaka w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Moskwie zostały wstrzymane do odwołania.

KG RP w Sankt Petersburgu

Na wizytę umów się pod numerem telefonu +7 812 33 63 140 (w poniedziałki w godz. 11.00-13.00).

KG RP w Irkucku

Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się telefonicznie w każdy poniedziałek w godz. 11.00 -13.00 pod następującym numerem telefonu  tel. + 00 7 3952 288 010.  Przypominamy, iż zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dzieci.

KG RP w Kaliningradzie

Na wizytę umów się pod numerem telefonu +7 4012 976 423.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,
 • dokumenty potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej,
 • ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią.

Dokumenty, które potwierdzają znajomość języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in. polskich tradycji  i zwyczajów.

Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości z kopią,
 • dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,
 • Kartę Polaka z kopią.

Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
 • dokument tożsamości wraz z  kopią.

Ile zapłacisz?

Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich opłat.

Jaki jest termin realizacji?

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie powinien przekraczać dwóch miesięcy. W przypadku wydłużenia się terminu, zostaniesz poinformowany o nowym przewidywanym terminie zakończenia sprawy. Pamiętaj, że termin wydania Karty Polaka zależy także od terminu jej doręczenia do urzędu.

Jak odbierzesz dokumenty?

Kartę Polaka należy odebrać osobiście we właściwum urzędzie konsularnym. Kartę Polaka dla dziecka może odebrać jedno z rodziców (opiekunów). Termin odbioru dokumentu należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu:

Ambasada RP w Moskwie: +7 495 231 15 53

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu: +7 812 33 63 140.

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie: +7 4012 976 423.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się decyzją konsula możesz złożyć odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Na postanowienie konsula możesz złożyć zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczace Karty Polaka zostały zawarte w zakładce "Karta Polaka informacje ogólne".

Materiały

Wniosek o przyznanie Karty Polaka
aktywny​_wniosek​_o​_przyznanie​_KP.PDF 0.46MB