W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wiza typu A – złożenie wniosku

Gdzie załatwisz sprawę?

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie

W Moskiewskim Okręgu Konsularnym można składać dokumenty w celu otrzymania wizy w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych

UWAGA: Najbliższa rodzina obywatela UE, osoby posiadające Kartę Polaka oraz osoby ubiegające się o wizy na cele repatriacji mogą podawać bezpośrednio w Wydziale Konsularnym w Moskwie (informacje dostępne w części GODZINY PRACY I DNI WOLNE) – bez zapisów.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze aplikowania w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych, prosimy o bezpośredni kontakt pod numerami:        +7 499 703 49 54            +7 499 704 36 83 

lub mailowo: info.plmow@vfshelpline.com,

a także o zapoznanie się z informacjami  na stronie internetowej:  http://www.vfsglobal.com/poland/russia/

 

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:
1.    bezpośrednio w urzędzie konsularnym,
2.    w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW):

Adres: 236016, Kaliningrad, ul.1812r., budynek 126
Informację można otrzymać:

- pod numerem tel.: +7(4012) 720 385, +7(4012) 658 952

w godz. od 8:00 do 17:00, (poniedziałek – piątek)

- e-mail: info.plru@vfshelpline.com

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

Istnieją dwie możliwości składania dokumentów w celu otrzymania wizy:
1.    bezpośrednio w urzędzie konsularnym (adres: Sankt Petersburg, ul. 5-ya Sovetskaya 12). Informacja wizowa: + 7 (812) 33 63 160, e-mail: sanktpetersburg.kg.wizy@msz.gov.pl
2.    w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW). Więcej informacji na temat Punktów Przyjmowania Wniosków wizowych można znaleźć w zakładce Punkty przyjmowania wniosków wizowych. Informacja wizowa: + 7 (812) 30 94 179, 42 63 948, email: info.plspb@vfshelpline.com

 

Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Placówki dyplomatyczne nie przyjmują wniosków nadesłanych faksem, listownie lub pocztą elektroniczną. Wnioski co do zasady składa się osobiście.

 

Komunikat: 

Uwaga! Wszystkich starających się o wizę prosimy być niezwykle ostrożnymi w relacjach z podmiotami oferującymi pomoc w otrzymaniu polskich wiz.

Ambasada RP w Moskwie w Federacji Rosyjskiej nie prowadzi akredytacji firm turystycznych na terenie Federacji Rosyjskiej, wobec czego wszelkie twierdzenia o akredytacji danego podmiotu w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym nie są prawdziwe.

Jedynym podmiotem uprawnionym do pobierania wniosków wizowych jest VFS Global (strona: https://www.vfsglobal.com/poland/russia/ ), który posiada swoje oznaczenia firmowe i Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych na polską wizę w 27 miastach (zobacz adresy PPWW tutaj).

Wnioskodawca jest obowiązany podać dokumenty bezpośrednio i indywidualnie w centrum wizowym, tam też bezpośrednio uzyskiwać informacje o procedurze wizowej, wymaganych dokumentach i opłatach.

Polskie placówki dyplomatyczne w Rosji stanowczo odradzają korzystanie z usług osób oferujących „komplety gotowych wniosków wizowych”, pomoc i pośrednictwo w załatwieniu wizy, nade wszystko zaś powierzanie podmiotom trzecim (innym niż ww. VFS Global) dokumentów podróży, innych dokumentów z danymi osobowymi oraz środków pieniężnych potrzebnych na opłaty wizowe.

Jak umówisz się na spotkanie?

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie informuje, iż w Moskiewskim Okręgu Konsularnym można składać dokumenty w celu otrzymania wizy w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych.

UWAGA: Najbliższa rodzina obywatela UE, osoby posiadające Kartę Polaka oraz osoby ubiegające się o wizy na cele repatriacji mogą podawać bezpośrednio w Wydziale Konsularnym w Moskwie (informacje dostępne w części GODZINY PRACY I DNI WOLNE) – bez zapisów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze aplikowania w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych, prosimy o bezpośredni kontakt pod numerami:

 +7 499 703 49 54

+7 499 704 36 83 

lub mailowo: info.plmow@vfshelpline.com,

a także o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej:  http://www.vfsglobal.com/poland/russia/

 

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

1.    Na wizytę w sprawie złożenia wniosku wizowego w placówce dyplomatycznej umów się w systemie e-konsulat. Terminy udostepniane sa w każdą środę o godz. 12:00.

2.    Aby złożyć wniosek w PPWW, umów się na spotkanie za pośrednictwem call centre: (+7 4012 720 385, +7 4012 658 952, w godz. od 8:00 do 17:00, poniedziałek – piątek) lub przez stroną internetową (www.vfsglobal.com).

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

1. Na wizytę w sprawie złożenia wniosku wizowego w Konsulacie należy umówić się w systemie www.e-konsulat.gov.pl (opcja <Zarejestruj formularz>). Wnioski bliskich członków rodziny obywateli UE, posiadacze Karty Polaka, pracowników misji dyplomatycznych w Federacji Rosyjskiej oraz członków oficjalnych delegacji udających się do Polski są przyjmowane bez rejestracji (opcja <Wypełnij formularz>). Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby pragnące uzyskać osobiście informacje wizowe oraz złożyć wniosek o wizę (Karta Polaka, członek rodziny obywatela UE) proszone są o wcześniejsze umówienie się w dziale wizowym (numer telefonu (812) 33 63 160).

Wydział Ruchu Osobowego Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (przyjmowanie wniosków 10:30-13:00, wydawanie paszportów 10:30-13:00)

Informacja wizowa: + 7 812 33 63 160

e-mail: sanktpetersburg.kg.wizy@msz.gov.pl

2. W Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych wnioski są przyjmowane bez obowiązku wcześniejszej rejestracji (przyjmowanie wniosków 9:00-16:00, wydawanie paszportów 9:00-16:00). Więcej informacji na temat Punktów Przyjmowania Wniosków wizowych można znaleźć w zakładce Punkty przyjmowania wniosków wizowych.

Informacja wizowa: + 7 (812) 30 94 179, 42 63 948 

Strona internetowa: http://www.vfsglobal.com/poland/russia/

email: info.plspb@vfshelpline.com

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Pamiętaj!

O wizę typu A występujesz tylko, jeśli:

 • planujesz pobyt wyłącznie w strefie tranzytowej lotniska i nie planujesz go opuszczać. Wiza typu A nie uprawnia do pobytu w strefie Schengen.
 • Jesteś obywatelem jednego z poniższych państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

Jesteś zwolniony z ubiegania się o wizę typu A jeśli:

 • masz paszport dyplomatyczny;
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela Unii Europejskiej;
 • posiadasz wizę typu C lub D lub dokument pobytowy wydany przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • masz dokumenty pobytowe wymienione w załączniku V Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, które zostały wydane przez Andorę, Kanadę, Japonię, San Marino lub Stany Zjednoczone Ameryki;
 • posiadasz ważną wizę obowiązującą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, albo gdy powracasz z tych państw po wykorzystaniu takiej wizy.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:

a. ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
b. nie starsze niż 6 miesięcy,
c. zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy.

 • Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy; 
 • Kopia strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie;
 • Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium strefy Schengen na kwotę nie mniejszą niż 30 000 EUR; 
 • Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego placówki w której ubiegasz się o wizę;
 • Dokument potwierdzający dalszą podróż po opuszczeniu strefy tranzytowej (np. bilet lotniczy lub wiza do państwa docelowego);
 • Informacje pozwalające potwierdzić, że nie planujesz przedostać się na terytorium państw strefy Schengen.

Dodatkowo, przy wnioskach wizowych dla osób małoletnich należy przedstawić:

 • Pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę rodzica/rodziców na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to udokumentować, przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
 • Paszporty rodziców – oryginał i kopia;
 • Akt urodzenia – oryginał i kopia.

Jeśli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego – złóż oddzielny wniosek wizowy. Wiza zostanie wklejona do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga:

 • Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. 
 • Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może zażądać dodatkowej dokumentacji.
 • Konsul ma prawo zaprosić aplikującego o wizę na rozmowę do urzędu, ale nie musi tego robić.
 • Wiza typu A nie pozwala na opuszczenie strefy tranzytowej lotniska.
Ile zapłacisz?

Koszt rozpatrzenia wniosku wizowego: 80 EUR

PPWW pobiera opłatę serwisową w wysokości 11 EUR.

Mozliwe formy płatności:

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem PPWW – opłata w kasie
W przypadku składania wniosku w konsulacie – opłata przez bank

Ulgi i zwolnienia przewidziane Wspólnotowym Kodeksem Wizowym.

Jaki jest termin realizacji?

В соответствии с Договором между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам Европейского Союза и Российской Федерации решение о выдаче визы принимаептся в течение 10 календарных дней с даты поступления визового заявления и документов, необходимых для выдачи визы, этот срок может быть продлен до 30 дней, если есть необходимость более обстоятельное рассмотрения визового заявления.

 

В срочных случаях решение может быть принято в течение до трех дней до запланированной поездки, тогда визовый сбор составляет 70 евро.

В отношении граждан государств, которые не имеют договоров об упрощении выдачи виз, решение по ходатайству, принимается в течение 15 календарных дней со дня его подачи. В особых случаях, в частности, когда необходимо более обстоятельное изучение ходатайства этот срок может продлеваться до 30 календарных дней. В порядке исключения, когда в особых случаях необходимы дополнительные документы, срок может продлеваться до 60 календарных дней.

 

Список государств (а также категорий иностранцев), граждане которых подлежат обязательным консультациям

Третье государство

Консультации

 

Афганистан

X

 

 

 

b   не касается владельцев дипломатических и служебных паспортов

 

d касается только владельцев дипломатических и служебных паспортов

 

e касается только владельцев служебных паспортов

 

g не касается владельцев дипломатических паспортов

 

Алжир

X

Азербайджан

X

Бангладеш

X

Беларусь

  Xd

Вьетнам

X

Демократическая Республика Конго

X

Египет

  Xb

Иордания

X

Ирак

X

Иран

X

Йемен

X

Кения

X

Киргизия

X

Ливан

X

Ливия

X

Мавритания

X

Марокко

X

Мали

X

Нигер

X

Нигерия

X

Пакистан

X

Руанда

X

Российская Федерация

 Xe

Саудовская Аравия

 Xg

Северная Корея

X

Сирия

X

Сомали

X

Судан

X

Таджикистан

X

Тунис

X

Туркменистан

X

Узбекистан

X

Южный Судан

X

Шри Ланка

X

Эритрея

X

Эфиопия

X

Палестинцы

X

Беженцы

X

Лица без гражданства

X

 

Jak odbierzesz dokumenty?

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie

PPWW przyjmuje i wydaje dokumenty od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 16:00 (osobiście lub usługa kurierska).

 

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

PPWW przyjmuje i wydaje dokumenty od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 16:00 (osobiście lub usługa kurierska).
Konsulat przyjmuje i wydaje dokumenty w dni robocze, za wyjątkiem śród, od 09:00 do 14:00 (osobiście).

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

PPWW przyjmuje i wydaje dokumenty od poniedziałku do piątku, od 09:00 do 16:00 (osobiście lub usługa kurierska).
Konsulat przyjmuje i wydaje dokumenty w dni robocze od 10:30 do 13:00 (osobiście).

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie aplikacji wizowej. Musisz złożyć go w siedzibie urzędu, który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 80 EUR. 

  

Decyzja o odmowie wydania wizy

Decyzję odmowy wydania wizy wręcza się w formie pisemnej na standardowym formularzu określonym w załączniku nr VI Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

W decyzji odmowy wydania wizy oznaczone są podstawy odmowy wydania wizy.

UWAGA: Urząd konsularny nie udziela informacji dotyczących wydanych decyzji. Urząd nade wszystko nie udziela komentarzy wobec wydanych decyzji i nie udziela informacji dotyczących powodów wydania decyzji odmowy wizy, które to powody są oznaczone w decyzji wizowej wydawanej zgodnie ze standardami proceduralnymi wynikającymi z wspólnotowego kodeksu wizowego.

Z uwagi na ochronę danych osobowych urząd w żaden sposób nie może także (bezpośrednio lub pośrednio) potwierdzić ani zaprzeczyć okolicznościom złożenia wniosku wizowego przez daną osobę, ani też wskazać, jaką decyzję podjął (tj. czy wydał wizę czy odmówił wydania wizy).

Prosimy o niekierowanie w tych sprawach zapytań telefonicznych i mailowych (nadesłane zapytania pozostaną bez odpowiedzi).

Prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ

Od chwili otrzymania decyzji odmowy wydania wizy wydanej przez konsula wnioskodawcy przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ.

Prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

UWAGA: osoby zapraszające, rodzina wnioskodawcy (za wyjątkiem rodziców lub opiekunów prawnych składających wniosek za małoletnie dzieci), pracodawcy czy pracownicy szkół i uczelni nie mają prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie. Osoby te nie są również uczestnikami postępowania o wydanie wizy, w związku z czym nadsyłane bezpośrednio przez te podmioty wnioski czy zapytania nie będą rozpatrywane czy brane pod uwagę w procedurze ponownego rozpatrzenia wniosku.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie składa się w urzędzie konsularnym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy.

Wniosek składa się osobiście w urzędzie konsularnym w godzinach pracy referatu wizowego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zawierać:

- pismo wnioskodawcy skierowane do urzędu konsularnego zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku wraz z uzasadnieniem,

- decyzję odmowną wraz z adnotacją o dacie otrzymania decyzji odmownej,

- dodatkowe dokumenty, które konsul mógłby wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (np. dokumenty dotyczące kwalifikacji do pracy, zaświadczenia o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, dokumenty otrzymane od potencjalnego pracodawcy, dodatkowe dokumenty uprawdopodabniające cel podróży).

Decyzję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje samodzielnie wnioskodawca. Urząd nie zajmuje stanowiska w przedmiocie celowości lub nie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (jest to prawo wnioskodawcy, prosimy o niekierowanie pytań w tym zakresie).

Ostateczna decyzja odmowna

Decyzja wydana przez konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie wizy jest ostateczną i nie podlega odwołaniu.

Decyzja odmowna a dokumentacja dotycząca zatrudnienia w Polsce

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania wizy, wnioskodawcy nie jest zwracany oryginał decyzji wojewody o zezwoleniu na pracę czy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, które pozostają w aktach urzędu konsularnego.

W przypadku uzyskania wizy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, konsulat zwraca oryginał decyzji wojewody o zezwoleniu na pracę czy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (prosimy o sprawdzenie przez wnioskodawcę otrzymania oryginału decyzji, albowiem oryginał tego dokumentu wraz z wizą są niezbędne do okazania przy kontroli granicznej dokonywanej przez polską Straż Graniczną).

Kolejne wnioski o wydanie wizy

Decyzja o odmowie wydania wizy nie stanowi formalnej przeszkody do kolejnego aplikowania o wizę (prosimy o niekierowanie zapytań w tym zakresie). Wnioskodawca ma bowiem prawo złożenia kolejnego wniosku o wydanie wizy w dowolnym czasie (nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną podróżą).

Wnioskodawca ma wybór pomiędzy złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożeniem kolejnego wniosku o wydanie wizy (urząd konsularny nie podejmuje w tym zakresie decyzji za wnioskodawcę ani również nie służy doradztwem w tym zakresie).

Najczęściej zadawane pytania