W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich spotkali się w Rogalinie

28.06.2021

O tym jak przyspieszyć tempo integracji europejskiej, solidarnie wspierać się w wysiłkach na rzecz odbudowy silnej Europy w okresie postpandemicznym i czerpać z doświadczeń regionu Środkowej Europy w budowaniu skutecznego partnerstwa regionalnego rozmawiali w poniedziałek 28 czerwca 2021 roku w historycznym pałacu w Rogalinie szefowie dyplomacji V4 i Bałkanów Zachodnich. Podczas spotkania w Rogalinie Serbię reprezentował Minister Spraw Zagranicznych Nikola Selaković.

2021.06.28 Rogalin . Minister Zbigniew Rau . Minister Szymon Szynkowski vel Sek . Szczyt V4 + BZ Poznan Rogalin .
Fot. Sebastian Indra / MSZ

Spotkanie, którego gospodarzem był minister spraw zagranicznych, prof. Zbigniew Rau, było polską inicjatywą w ramach dobiegającego końca przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Na zaproszenie strony polskiej, udział w nim wzięli również m.in. Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji oraz Specjalny Przedstawiciel UE ds. dialogu Belgrad-Prisztina i innych kwestii regionalnych.

Wiodącym tematem rozmów była integracja europejska regionu. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że obecne tempo procesu rozszerzenia UE wymaga zdynamizowania. Ministrowie Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej wyrazili swoje niezmienne wsparcie dla wysiłków integracyjnych Bałkanów Zachodnich, zarówno w wymiarze politycznym, jak i poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami z okresu przedakcesyjnego i 17 lat członkostwa w UE. Kraje te opowiadają się także za jak najszybszym faktycznym otwarciem negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Powinno to nastąpić podczas rozpoczynającej się w lipcu słoweńskiej prezydencji w Radzie UE. Ministrowie wyrazili także nadzieję na dalszy postęp w negocjacjach akcesyjnych z Serbią i Czarnogórą.  

 Spotkanie było także okazją do omówienia uwarunkowań  postpandemicznych. Szef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie solidarności i współpracy UE z regionem w tym zakresie. - Skala pomocy finansowej i medycznej ze strony UE i jej państw członkowskich dla regionu Bałkanów Zachodnich jest świadectwem tego, jakie znaczenie przywiązujemy do tych relacji. – zaznaczył Minister Rau. Przypomniał przy tym o polskiej pomocy udzielonej krajom regionu, która obejmowała transporty środków ochrony osobistej oraz płynu do dezynfekcji. Zapowiedział również dalsze działania pomocowe. W ocenie uczestników spotkania implementacja Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego dla Bałkanów Zachodnich może odegrać kluczowe znaczenie w procesie odbudowy i przyspieszenia rozwoju gospodarek w okresie postpandemicznym.  Szef polskiej dyplomacji zadeklarował wsparcie partnerów bałkańskich w procesie transformacji cyfrowej i ekologicznej.

W nurcie dyskusji dotyczącej perspektyw rozwoju współpracy regionalnej uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Bałkanów Zachodnich wyrazili zainteresowanie czerpaniem z dobrych doświadczeń współpracy wyszehradzkiej i wypracowanych w jej ramach form współpracy. W obecności ministrów, dyrektorzy wykonawczy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF) i Funduszu Bałkanów Zachodnich (WBF) podpisali memorandum o porozumieniu ws. wsparcia technicznego ze strony IVF dla WBF. Za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego co roku realizowane są liczne projekty skierowane do partnerów z Bałkanów Zachodnich (obecnie realizowane są projekty o szacunkowej wartości ok. 800 tys. euro).  Fundusz oferuje także studentom z Bałkanów Zachodnich stypendia na uczelniach państw V4.

W dyskusji o współpracy regionalnej ministrowie wskazali również na znaczenie procesu rekoncyliacji i współpracy dobrosąsiedzkiej.  Odnotowali także potrzebę skutecznej komunikacji ws. korzyści płynących z procesu integracji europejskiej i walki z dezinformacją.

Tekst: BRP MSZ RP