W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienia publiczne

Usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie

Numer zamówienia

AMB.KIJÓ-WK.741.2.2019

Data Publikacji

10.03.2020

Tryb udzielania zmówienia

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wspólny słownik zamówień (CPV)

75211110

Rodzaj Zamówienia

Usługi

Osoby do Kontaktu

Dorota Dmuchowska, Mariola Grąziowska - Zych

Kontakt

kijow.amb.wk@msz.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótki Opis Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (KW) na terytorium Ukrainy na rzecz Zamawiającego - Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy,

— świadczenie usług przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia uprawniającego do przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (dalej „wnioski MRG”), wynikające z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej 28 marca 2008 r., na rzecz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Materiały

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10.03.2020
SIWZ​_Kijów​_04032020​_OSTAT.pdf 1.09MB
Informacja o unieważnieniu przetargu z dn. 21.05.20
Informacja​_o​_unieważnieniu​_przetargu.pdf 0.58MB
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 25.03.20
Wyjaśnienia​_treści​_SIWZ.pdf 1.56MB
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z 25.03.20
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z 25.03.20.pdf 0.09MB
Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.03.2020
Ogłoszenie​_opublikowane,​_10032020​_r.pdf 0.13MB
Załączniki do SIWZ z dn. 10.03.2020
Zał​_3-8​_SIWZ​_Kijów​_04032020​_OSTAT.doc 0.33MB
Zmiana treści SIWZ z dnia 28 kwietnia 2020 r.
zmiana​_teści​_SIWZ​_2804​_pdf.pdf 0.48MB
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówienia z dnia 28 kwietnia 2020 r.
notice​_(22),​_28042020​_r.pdf 0.09MB