W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiana organizacji zapisów na składanie wniosków wizowych we Lwowskim Okręgu Konsularnym

14.01.2022

Uprzejmie informujemy, że z dniem 13.01.2022 r. została wstrzymana możliwość dokonania przedpłat na złożenie wniosków wizowych w punktach przyjmowania wniosków wizowych we lwowskim okręgu konsularnym, to jest: we Lwowie, w Iwano-Frankiwsku i w Użhorodzie.

Komunikat

Wnioski wizowe osób, które dokonały przedpłat przed tym terminem, zostaną przyjęte na zasadach dotychczasowych.

 

Informacje dotyczące wznowienia możliwości składania wniosków w punktach przyjmowaniach wniosków wizowych zostaną podane w odrębnym komunikacie. Osoby, które są zainteresowane złożeniem wniosku o wydanie wizy, powinny zarejestrować wniosek wizowy w systemie e-konsulat.

Zapisy udostępnione zostaną od 14.01.2022 r.

 

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie wprowadzonych w Polsce w związku z sytuacją epidemiczną rozwiązań prawnych (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) prawo wjazdu do Polski na podstawie wiz krajowych wydanych przez polskie urzędy konsularne mają cudzoziemcy posiadający wizy krajowe, których ważność została przedłużona z mocy prawa.

Dotyczy to cudzoziemców, którzy posiadają wizy krajowe, których termin ważności wskazany na naklejce wizowej co prawda upłynął, jednak w ostatnim dniu ważności wizy osoby te przebywały w Polsce, a tym samym termin ważności wizy został przedłużony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał będzie jako ostatni. Osoby takie, po wyjeździe na Ukrainę będą mogły powrócić do Polski na podstawie posiadanej wcześniej wizy.  

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są dostępne na stronie   http://archiwalna.udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/

 

Jednocześnie przypominamy, że obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne, którzy nie wykorzystali limitu przysługujących dni pobytu w ramach ruchu bezwizowego, mogą wjeżdżać do Polski bez obowiązku posiadania wiz. W szczególności dotyczy to osób, które nie  były w Polsce lub w innych państwach strefy Schengen przez ostatnie 6 miesięcy a także osób, które były w Polsce na podstawie wizy, której ważność skończyła się w ostatnich dniach lub kończy się w niedalekiej przyszłości.

{"register":{"columns":[]}}