W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na projekty polonijne 2022

19.11.2021

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Houston uprzejmie informuje, że do dnia 10 grudnia 2021 r. przyjmuje wnioski o współpracę przy realizacji przedsięwzięć polonijnych z udziałem środków finansowych konsulatu, odbywających się w 2022 r.

Grafika z napisem: pilny komunikat Konsulatu Generalnego RP w Houston wraz z logo konsulatu

Zgodnie z Rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/rzadowy-program-wspolprac-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-latach-2015-2020) składane projekty powinny obejmować poniższe obszary tematyczne.

 

Szkolnictwo polskie za granicą

 • organizacja zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą;
 • organizacja konferencji oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli, a także zajęć dodatkowych, imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży, jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe,
 • uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • wycieczki edukacyjne i inne zadania służące oświacie polonijnej.

 

Kultura polska

 • przedsięwzięcia kulturalne mające na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację konferencji, seminariów, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, uroczystości i spotkań kombatanckich, wieczorów autorskich polskich artystów, koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej, spotkań z przedstawicielami z dziedziny polskiej kultury, nauki, gospodarki i polityki.
 • działalność zespołów muzycznych i sportowych,
 • wydawnictwa i publikacje upamiętniające historię Polaków za granicą,
 • funkcjonowanie mediów,
 • zakładanie polonijnych stron internetowych, działania na rzecz wspierania czytelnictwa oraz biblioteki polonijne.

 

WAŻNE!

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie wszystkich rubryk.  Zachęcamy do używania krótkich i prostych sformułowań, które będą określać planowane przez Państwa działania.

 

Kosztorys realizacji projektu

 • prosimy o podanie budżetu projektu uwzględniającego wszelkie koszty przewidziane na jego realizację,

Wnioskowana kwota dofinansowania z funduszu KG RP w Houston

 • tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie do placówki w Houston,

Współorganizatorzy

 • jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, czy organizacjami, należy je w tym punkcie wymienić,

Termin i miejsce realizacji projektu

 • termin i np. miasto, w którym projekt będzie o zrealizowany (jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. „I półrocze” „II półrocze”),

Cel projektu

 • prosimy o  dokładne informacje na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich,

Opis projektu

 • prosimy o dokładny opis najważniejszych elementów projektu,

Harmonogram działań w ramach projektu

 • w tej rubryce proszę wpisać punkty odpowiadające kolejnym etapom realizacji projektu,

Charakterystyka adresatów projektu oraz planowana liczba beneficjentów/uczestników

 • odbiorcy, do których skierowane jest dane przedsięwzięcie i ich szacowana liczba,

Uzasadnienie

 • opis potrzeb środowisk polonijnych, które będą uwzględnione w projekcie i jakie korzyści dla Polonii zostaną osiągnięte w związku z jego realizacją.

 

Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia w sprawie unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć. Jeżeli nie korzystają Państwo i nie zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony innych polskich instytucji i organizacji, prosimy o zaznaczenie tego w treści oświadczenia.

 

Jeżeli przy realizacji projektu opisanego we wniosku, będą Państwo korzystać z funduszy zapewnionych przez inny podmiot mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo zamierzają Państwo aplikować o takie fundusze, prosimy o wypełnienie odpowiednio punktu 1 i/lub 2 oświadczenia.

Dokument ten zawiera dodatkowo informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez placówkę zagraniczną i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

UWAGA:

Wnioski będą wstępnie oceniane w Konsulacie Generalnym RP w Houston. Zgłoszenia, które uzyskają pozytywną weryfikację będą uczestniczyć w kolejnym etapie postępowania, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy Państwu tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Wnioski i oświadczenia prosimy przysyłać na adres email

houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl

 

 

Materiały

Formularz wniosku 2022
Formularz​_wniosku​_2022.xlsx 0.01MB
Oświadczenie ws​_unikania podwójnego finansowania przedsięwzięć 2022
oświadczenie​_ws​_unikania​_podwójnego​_finansowania​_przedsięwzięć​_2022.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}