W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uwaga – pilny komunikat!

24.06.2021

Obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen i EOG (w tym także z USA).

Słowo komunikat na granatowym tle

Z dniem 24 czerwca 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa rozpoczynający podróż z terytorium państwa nienależącego do Strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu kierowani są na obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia przylotu do Polski.

Kwarantannie nie podlegają:

  • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
  • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
  • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady odbywania kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia