W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Jeśli przebywasz w Polsce i chcesz kontynuować swój pobyt oraz uzyskać kartę pobytu, w związku z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub innymi okolicznościami,
  • Jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt dla członka swojej rodziny, albo zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego unii europejskiej,

WYBIERZ: ZEZWOLENIA NA POBYT

 
  • Jeśli posiadasz już ważne zezwolenie na pobyt, a twoja karta pobytu uległa zniszczeniu lub zmieniły się dane podane na niej ,
  • Jeśli masz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i kończy się ważność twojej karty stałego pobytu,
  • Jeśli przybyłeś do polski w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt czasowy dla członka rodziny cudzoziemca lub w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ict),

WYBIERZ: WYDANIE/WYMIANA KARTY POBYTU

 
  • Jeśli chcesz uzyskać: polski dokument podróży dla cudzoziemca, bądź Tymczasowy Polski Dokument Podróży  dla Cudzoziemca lub Polski Dokument Tożsamości Cudzoziemca,

WYBIERZ: DOKUMENTY WYDAWANE CUDZOZIEMCOWI

 
  • Jeśli przebywasz na podstawie ruchu bezwizowego (dotyczy wyłącznie obywateli państw, z którymi polska zawarła w tej sprawie umowy międzynarodowe)  lub wizy i zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające przedłużenie twojego pobytu na terytorium RP,
  • Jeśli zniszczeniu uległa naklejka wizy krajowej w Twoim paszporcie,

WYBIERZ: PRZEDŁUŻENIE WIZY

Materiały

Formularze wniosków
Rezerwacja wizyt/Generator wniosków
{"register":{"columns":[]}}