W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jamajka

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Jamajką zostały nawiązane 4 października 1974 r.

Współpraca ekonomiczna

Polska nie ma podpisanej żadnej dwustronnej umowy gospodarczej z Jamajką. W kwietniu 2008 r. Prezydent RP ratyfikował podpisaną 25 czerwca 2005 r. w Luksemburgu Umowę zmieniającą Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. Umowa zmieniająca weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r.   Z Umowy wynika obowiązek udzielania przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, w tym Polskę, na podstawie osobnych porozumień, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji „pokrywającej wszelkie ryzyko” (w tym kredytowe, ekonomiczne i polityczne) dla 75% operacji w krajach AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny z  funduszy własnych. Wysokość 10 edycji EFR na lata 2008-2013 jest określona na poziomie 2 mld 30 mln euro. Wysokość gwarancji jest proporcjonalna do wkładu państw członkowskich w kapitale Europejskiego Banku Inwestycyjnego i dla Polski wynosi 2,084% jego wartości, co stanowi w chwili obecnej kwotę 31 mln 730 tys. euro. Minister Finansów jest odpowiedzialny za dokonywanie szacunków potencjalnych wypłat z tytułu gwarancji dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz za dokonywanie płatności z tego tytułu.   Umowa nie rodzi dla Polski bezpośrednich skutków gospodarczych. Wsparcie przez Polskę 10. edycji EFR stwarza natomiast przed polskimi przedsiębiorcami i innymi podmiotami gospodarczymi możliwość uczestnictwa w przetargach organizowanych przez Komisję Europejską na realizację projektów w krajach AKP, finansowanych z EFR.   Dodatkowo od kilku lat Jamajka jest odbiorą polskiej pomocy rozwojowej w postaci projektów koordynowanych przez Ambasadę RP w Caracas w ramach programu małych grantów Polska Pomoc. 

Linki:
Bank Centralny Jamajki
Rząd Jamajki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego
Ministerstwo Przemysłu, Technologii, Energii i Handlu
Ministerstwo Rolnictwa

Współpraca kulturalna

Działalność kulturalna Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Caracas jest jednym z najważniejszych priorytetów. Od wielu lat promuje się polską sztukę (muzyka, taniec, kino, teatr, literatura i inne), a także polskie tradycje i historię.