W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Trinidad i Tobago

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Trinidad i Tobago zostały nawiązane 13 sierpnia 1998 r.

Współpraca ekonomiczna

Polska nie ma podpisanej żadnej dwustronnej umowy gospodarczej z Trynidadem i Tobago. W kwietniu 2008 r. Prezydent RP ratyfikował podpisaną 25 czerwca 2005 r. w Luksemburgu Umowę zmieniającą Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. Umowa zmieniająca weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r.   Z Umowy wynika obowiązek udzielania przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, w tym Polskę, na podstawie osobnych porozumień, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji „pokrywającej wszelkie ryzyko” (w tym kredytowe, ekonomiczne i polityczne) dla 75% operacji w krajach AKP oraz krajach i terytoriach zamorskich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny z  funduszy własnych. Wysokość środków w ramach 10. edycji EFR na lata 2008-2013 określono na 2,30 mld euro. Wysokość gwarancji jest proporcjonalna do wkładu państw członkowskich w kapitale Europejskiego Banku Inwestycyjnego i dla Polski wynosi 2,084%, co stanowi w chwili obecnej kwotę 31,73 mln euro. Minister Finansów jest odpowiedzialny za dokonywanie szacunków potencjalnych wypłat z tytułu gwarancji dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz za dokonywanie płatności z tego tytułu.   Umowa nie rodzi dla Polski bezpośrednich skutków gospodarczych. Wkład Polski do 10. edycji EFR umożliwia natomiast polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w przetargach organizowanych przez Komisję Europejską na realizację projektów w krajach AKP, finansowanych z EFR. Minister spraw zagranicznych Winston Dookeran zaproponował zawarcie ramowej umowy o współpracy, której stanowiłaby podstawowy instrument w rozwoju stosunków gospodarczych. Główne gałęzie przemysłu, w ramach których współpraca mogłaby rozwijać się bardziej intensywnie to energetyka, przemysł stoczniowy (np. suche doki), lotnictwo i obsługa pasażerów i górnictwo. 

Linki:
oficjalny portal rządowy
Ministerstwo Handlu i Przemysłu
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Energii i Przemysłu Energetycznego
Bank Centralny Trynidadu i Tobago

Współpraca kulturalna

Działalność kulturalna Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Caracas jest jednym z najważniejszych priorytetów. Od wielu lat promuje się polską sztukę (muzyka, taniec, kino, teatr, literatura i inne), a także polskie tradycje i historię.