W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Włochy

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

We Włoszech obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego. Skala jest pięciostopniowa. Oznacza to, że – zdaniem władz miejscowych – zamachy terrorystyczne są bardzo prawdopodobne. Jeśli władze wprowadzą alert terrorystyczny, może to oznaczać zaostrzone środki bezpieczeństwa. Spodziewaj się wtedy wzmożonych kontroli, obecności na ulicach żołnierzy z bronią automatyczną, prześwietlania bagażu i bramek bezpieczeństwa przy wejściu do ważniejszych atrakcji turystycznych. Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych, śledź komunikaty władz porządkowych i bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na kradzieże (dokumenty, pieniądze, samochody) oraz włamania do pojazdów. Bardzo często zdarzają się kradzieże kieszonkowe. Bądź szczególnie ostrożny w środkach transportu publicznego, szczególnie gdy wsiadasz i wysiadasz. W Rzymie miejscami, w których dochodzi do szczególnie dużej liczby kradzieży, są: dworzec Termini (kasy biletowe, stacja metra), metro, okolice Koloseum, plac św. Piotra, wejście do Muzeów Watykańskich, inne ważne zabytki na terenie miasta. W Mediolanie: Plac Duomo, Galeria Wiktora Emmanuela, Dworzec Centralny, metro. Jeśli staniesz się ofiarą kradzieży, zgłoś się na posterunek policji lub karabinierów. Protokół, który może być spisany jedynie na posterunku, będzie potrzebny do uzyskania ewentualnego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej zastrzeż zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. Jeżeli stracisz dokumenty podróży, skontaktuj się z Wydziałem Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Rzymie, a w przypadku północnych regionów Włoch – z Konsulatem Generalnym w Mediolanie. Zalecamy podróżowanie zarówno z dowodem osobistym, jak i paszportem. Jeden z dokumentów pozostaw w hotelowym sejfie.

W niektórych dzielnicach dużych miast, kurortach i na plażach zdarzają się napady rabunkowe i przestępstwa seksualne. Unikaj poruszania się po miejscach uznawanych za niebezpieczne, w szczególności po zmierzchu.

W środkowych Włoszech (pogranicze regionów Lazio, Marche i Umbria) często występują trzęsienia ziemi. W trakcie podróży przez te rejony zachowaj ostrożność.

Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub wybuchu wulkanu znajdziesz na stronie.

Jeśli dojdzie do wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Z dokumentu podróży możesz korzystać do ostatniego dnia jego ważności.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy nie muszą posiadać wizy.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Taka zgoda nie jest wymagana.

Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Po przyjeździe do Włoch musisz zgłosić swój pobyt. Obowiązek ten powinien zrealizować obywatel włoski (lub inny, który spełnia warunki legalnego pobytu w państwie), który gości Cię w swoim domu. Gospodarz musi zgłosić gościa w ciągu 48 godzin na miejscowym posterunku policji (Commissariato della Polizia di Stato) i podać dokładny adres. Jeżeli mieszkasz w ośrodku turystycznym (hotelu, domu wczasowym, pensjonacie, campingu itp.), obowiązku zgłoszenia dopełnia administracja obiektu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu ma również członek rodziny obywatela UE, niezależnie od swojej przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą obowiązywać tylko, jeśli coś zagraża bezpieczeństwu państwa i zdrowiu publicznemu.

Po przyjeździe możesz przebywać we Włoszech legalnie do 90 dni. Po tym czasie musisz zalegalizować swój pobyt. W tym celu wystąp do właściwego terytorialnie urzędu gminy (comune) z wnioskiem o zameldowanie. Musisz przy tym spełnić odpowiednie warunki finansowe, mieszkaniowe oraz w zakresie ubezpieczenia.

Zdrowie

Przyjeżdżając do Włoch możesz mieć ze sobą niewielką ilość lekarstw przeznaczonych na własny użytek. Dotyczy to wyłącznie lekarstw będących w legalnym obrocie w innych krajach. Włoskie prawo nie określa jednoznacznie ilości leków, które można przywieźć do tego kraju. Powszechnie przyjmuje się jednak, że bez dodatkowych formalności wwieźć można lekarstwa wystarczające na 30-dniową kurację. Przy większej ilości lekarstw należy mieć ze sobą przetłumaczone na język włoski lub angielski zaświadczenie lekarskie lub receptę.

Jeżeli zamierzasz wwieźć na teren Włoch leki zawierające substancje odurzające lub psychotropowe musisz mieć ze sobą przetłumaczone na język włoski lub angielski zaświadczenie lekarskie lub receptę. Obowiązkowe elementy tego zaświadczenia można znaleźć pod tym linkiem. Dokument ten jest ważny maksymalnie 30 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach Ministerstwa Zdrowia Włoch 1 i 2:

Informacje dla kierowców

Jeśli przebywasz we Włoszech turystycznie, możesz korzystać z polskiego prawa jazdy, zarówno ważnego bezterminowo, jak i tego ze wskazanym terminem ważności.

Od 19 stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące wymiany praw jazdy dla osób, które mieszkają we Włoszech na stałe. Zasady te odnoszą się przede wszystkim do kierowców z prawem jazdy ważnym bezterminowo.  Posiadacz takiego dokumentu zobowiązany jest w ciągu 2 lat od daty zameldowania się we Włoszech wymienić dokument na włoski odpowiednik. Posiadacze polskiego prawa jazdy z 15 letnią datą ważności powinni pamiętać, że włoskie prawo jazdy ważne jest jedynie 10 lat i przez taki też okres będzie ono ważne we Włoszech.

Dzieci do 12. roku życia lub niższe niż 150 cm muszą podróżować na odpowiednim siedzisku, które umożliwia użycie pasa bezpieczeństwa. Siedzisko to można instalować tylko na tylnym siedzeniu.

Większość autostrad we Włoszech jest płatna. Opłaty są pobierane bezpośrednio przy zjazdach z autostrad w konkretnych miejscowościach lub w pośrednich punktach poboru opłat. Możemy płacić gotówką (w euro), kartą płatniczą lub kredytową albo przez zdalny system płatności Telepass.

Opłata zależy od klasy pojazdu. Więcej informacji na temat przepisów, podziału klas pojazdów, a także wysokości opłat na włoskich autostradach znajduje się na stronie www.autostrade.it. Możemy tam obliczyć opłatę na konkretnej trasie.

Ograniczenia prędkości pojazdów o masie do 3,5 tony na drogach publicznych wynoszą:

 • obszar zabudowany: 50 km/h,
 • obwodnice miejskie: 70 km/h,
 • obszar niezabudowany: 90 km/h,
 • drogi ekspresowe: 110 km/h,
 • autostrady: 130 km/h (na oznaczonych autostradach trzypasmowych – 150 km/h).

Poza obszarem zabudowanym trzeba używać świateł mijania przez całą dobę.

Uwaga! Kierowcy zawodowi powinni przed wyjazdem do Włoch odwiedzić stronę internetową włoskich autostrad (www.autostrade.it) i zapoznać się z kalendarzem dni wolnych. W te dni samochody ciężarowe nie mogą poruszać się po włoskich drogach.

Włoska policja często kontroluje kierowców zawodowych. Służby sprawdzają, czy kierowcy przestrzegają ograniczeń dotyczących maksymalnego czasu pracy. Policja kontroluje również dokumenty samochodowe oraz te, które dotyczą przewożonego towaru. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila, z wyjątkiem kierowców zawodowych dla których limit stanowi 0,0 promila. Służby mogą przeprowadzić również kontrole na obecność innych substancji odurzających.

Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą muszą płacić mandaty natychmiast po ich otrzymaniu. Jeżeli nie możesz tego zrobić (niezależnie od przyczyny), musisz zostawić samochód na parkingu depozytowym, który wyznaczą służby nakładające karę. Musisz również opłacić postój pojazdu na parkingu. Jeżeli przyjmujesz i płacisz mandat, przyznajesz się jednocześnie do wykroczenia drogowego. Powoduje to, że nie możesz odwołać się później do wyższej instancji. Jeśli uważasz, że mandat jest niesłuszny, przyjmij go i złóż kaucję za wymierzoną karę (równowartość mandatu). Następnie odwołaj się do prefekta lub sędziego pokoju, najpóźniej w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu.

Przepisy z 2016 r. znacznie zaostrzyły kary dla sprawców wypadków drogowych. Wprowadziły m.in. kategorię zabójstwa drogowego (spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo przy przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h). Za niektóre wykroczenia oprócz kary pieniężnej grozi zawieszenie prawa jazdy. Należą do nich:

 • znaczne przekroczenie prędkości,
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
 • zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę.

Gdy minie termin nałożonej kary, prawo jazdy można odebrać osobiście we właściwej miejscowo prefekturze. Jeśli nie odbierzesz dokumentu, służby odeślą go do konsulatu, a ten z kolei – do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cło

Pieniądze możemy wwozić i wywozić bez ograniczeń. Jeśli jednak przekraczasz włoską granicę i masz przy sobie w gotówce10 000 EUR lub więcej, musisz to zgłosić organom celnym. Zasada ta dotyczy także odpowiedników wymienionej kwoty w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych itp.

Przepisy prawne

Za przestępstwa narkotykowe grozi kara pozbawienia wolności od roku do 22 lat oraz kara pieniężna.

Za nielegalny wwóz papierosów produkcji zagranicznej – grzywna oraz kara pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat.

Kary finansowe (nawet do 3000 EUR) grożą także tym, którzy kupują podrabiane artykuły znanych marek światowych. Produkty takie często oferują sprzedawcy na włoskich ulicach.

We Włoszech posiadanie i używanie gazu pieprzowego bez stosownego zezwolenia jest nielegalne.

Przydatne informacje

Uwaga! We Włoszech zdarzają się przypadki nieuczciwości miejscowych pracodawców, którzy zatrudniają obywateli polskich przy sezonowym zbiorze owoców cytrusowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed korzystaniem z usług nielegalnych pośredników. Zamieszczają oni oferty pracy w polskiej prasie i na stronach internetowych. Zalecamy: przed wyjazdem do pracy za granicą sprawdź dokładnie, czy oferta zatrudnienia jest prawdziwa i uczciwa. Odradzamy zawieranie umów z niesprawdzonymi firmami lub nielegalnymi pośrednikami, zarówno polskimi, jak i włoskimi. Oferują oni wyjazdy do pracy sezonowej lub pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Jeśli skorzystasz z takiej propozycji, możesz mieć problemy z otrzymaniem umówionej zapłaty oraz uzyskaniem innych, niezbędnych świadczeń pracowniczych. Jeśli samodzielnie przyjeżdżasz do Włoch, aby podjąć pracę, zapoznaj się dokładnie z zasadami i warunkami zatrudnienia, uzgodnij sprawy z przyszłym pracodawcą, naucz się przynajmniej podstaw języka włoskiego oraz weź pieniądze na powrót do kraju, w razie gdybyś nie znalazł pracy. Jeśli znajdziesz pracę, zawrzyj umowę na piśmie.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}