W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

San Marino

Stosunki dyplomatyczne między Polską a San Marino zostały nawiązane 14 listopada 1994 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny 

W dniu 3 grudnia 1979 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa podpisała z Republiką San Marino porozumienie ws. nawiązania oficjalnych stosunków. W dniu 14 listopada 1994 r. podjęto decyzję o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Funkcję polskiego przedstawiciela dyplomatycznego w Republice San Marino pełni Ambasador RP we Włoszech.

Współpraca polityczna w okresie III RP 

Dwustronne relacje między Polską i San Marino rozwijają się pozytywnie. Budują i podtrzymują je regularne kontakty Placówki z Ambasadą SM we Włoszech oraz z MSZ SM. Istotnym elementem relacji z SM jest także regularna korespondencja dyplomatyczna wymieniana na poziomie głów państw i ministrów SZ. W  grudniu 2018 r. Kapitanowie Regenci SM M. Tomassoni i L. Santilini odwiedzili Polskę, przyjmując zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy do udziału w zorganizowanej w Katowicach Konferencji COP24. Bardzo pozytywnie układa się współpraca między PL i SM na forach organizacji międzynarodowych. Jej wyrazem są poparcia udzielone przez SM w ramach organizacji międzynarodowych, w tym przede wszystkim w systemie ONZ oraz Rady Europy. Przy okazji 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Nowy Jork, 19-23 września 2016 r.) minister SZ RP W. Waszczykowski spotkał się z Sekretarz Stanu ds. Politycznych i Zagranicznych RSM Pasquale Valentinim. Władze San Marino udzieliły poparcia kandydaturze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. w 2018 r. rząd SM udzielił poparcia dla polskiej kandydatury w wyborach do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ oraz dla polskiej kandydatury w wyborach do Grupy ekspertów do spraw działań na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO). W 2018 r. SM udzieliło także poparcia dla kandydatury Prof. Wojciecha Kowalskiego w wyborach do Rady Zarządzającej UNIDROIT na lata 2019-2023. W 2019 r. Polska uzyskała poparcie SM dla polskiej kandydatki prof. Elżbiety Karskiej w wyborach do Grupy ekspertów do spraw działań na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence - GREVIO) oraz dla polskiej kandydatury na wiceprzewodniczącego Regionu Europy w ramach Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). Wspólną płaszczyzną współpracy w ramach organizacji wielostronnych jest zagadnienie ochrony praw człowieka, na rzecz której SM jest bardzo aktywne w szczególności na forum ONZ. San Marino znajduje się w grupie krajów like-minded z UE w temacie praw człowieka. San Marino 18.03.2015 r. rozpoczęło proces negocjacji w celu podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Podpisanie tej umowy powinno otworzyć nowe płaszczyzny współpracy dwustronnej z Polską.   

Współpraca ekonomiczna

Wymiana handlowa Polski z San Marino ze względu na specyfikę tego państwa (mikropaństwo) jest nikła i mało zróżnicowana pod względem towarowym. W 2018 r. odznaczała się jednak tendencją wzrostową. Dane za okres I-VII 2018 r. wskazują, że wartość eksportu z Polski do San Marino osiągnęła 21 487 000 euro, a importu z San Marino do Polski 4 073 000 euro. Saldo obrotów handlowych było dodatnie i wyniosło 17 414 00 euro w porównaniu z 16 369 000 euro w tym samym okresie 2017r. Polska eksportuje przede wszystkim tworzywa sztuczne, drewno, obuwie, odzież, wyroby ceramiczne, okna PVC, dodatki okienne, drzwi zewnętrzne, rolety i wyroby z aluminium natomiast importuje urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby włókiennicze, produkty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne, produkty przemysłu chemicznego, kosmetycznego. Wśród głównych importerów z Polski do San Marino znajdują się przedsiębiorstwo Ferramenta Hobby Megastore, które zakupuje w naszym kraju artykuły budowlane, techniczne, ogrodowe oraz artykuły gospodarstwa domowego, a także firma Silver Planet, która importuje z Polski biżuterię oraz firma Antenore Srl, która importuje do SM produkty firmy Oknoplast. Współpraca dwustronna w obszarze gospodarki powinna ulec intensyfikacji także w wyniku przystąpienia SM do Jednolitego Rynku po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE.

Linki

Agencja Rozwoju Ekonomicznego i Izba Handlu Republiki San Marino
San Marino Innovation

Współpraca kulturalna

Ambasada RP w Rzymie okresowo organizuje w San Marino wydarzenia o charakterze kulturalnym. Ostatnim tego rodzaju wydarzeniem był zorganizowany w 2017 r. przez Ambasadę - przy wsparciu Sekretariatu Stanu Spraw Zagranicznych Republiki San Marino, Instytutu im. F. Chopina w Warszawie, Stowarzyszenia Muzycznego „Camerata del Titano” – koncert fortepianowy muzyki Chopina w wykonaniu utalentowanego młodego polskiego wykonawcy Andrzeja Wiercińskiego, który odbył się w zabytkowym Teatrze Titano w San Marino.

Uznawalność kształcenia

Republika San Marino jest stroną konwencji lizbońskiej o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia wyższego w Regionie Europy podpisanej 11 kwietnia 1997 r. i stosuje się do zawartych w niej wytycznych odnośnie ogólnych zasad oceny zagranicznych kwalifikacji i dobrej praktyki w ich uznawaniu. Ten tryb uznawalności wykształcenia stosowany jest do dyplomów szkół wyższych do celów akademickich lub zawodowych. W przypadku uznawalności świadectw o studiach na kierunkach medycznych rozpatruje je specjlanie powolana do tego celu Komisja. w celu uznania wykształcenia Uznawalności zagranicznych świadectw szkolnych w SM w celu kontynuacji obowiązkowego kształcenia odbywa się na mocy prawa miejscowego. W tym przypadku dokumenty składane są bezpośrednio do instytucji szkolnych, które w przypadku wątpliwości konsultują się z ministerstwem oświaty.  Z informacji uzyskanych w ministerstwie oświaty SM przepisy prawne regulujące m.in. uznawianie zagranicznego wykształecenia są w trakcie nowelizacji. 

W Polsce świadectwa szkolne oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia w sanmaryńskim systemie oświaty na poziomie podstawowym i średnim mogą być uznane przez kuratora oświaty w wyniku postępowania administracyjnego. Inforamcje dot. zagranicznych, w tym sanmaryńskich, dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopni naukowych, dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

{"register":{"columns":[]}}