W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Włochy

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Włochami zostały nawiązane 27 lutego 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Włochy były jednym z pierwszych państw Ententy (i neutralnych), z którymi Polska ustanowiła formalne stosunki dyplomatyczne po I wojnie światowej. 27.02.1919 Włochy uznały Polskę de iure - nota włoskiego przedstawiciela Misji Międzysojuszniczej w Polsce G. Cesare Montagna do polskiego premiera i ministra spraw zagranicznych I. J. Paderewskiego. Stworzyło to formalno-prawną podstawę do nawiązania pełnych bilateralnych stosunków dyplomatycznych. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Włochami nastąpiło poprzez złożenie listów uwierzytelniających przez posła Polski, co miało miejsce 03.08.1919 r. (K. Skirmunt złożył w Rzymie listy uwierzytelniające królowi Włoch Wiktorowi Emanuelowi III).

Współpraca polityczna w okresie III RP

Włochy stały się jednym z głównych partnerów polityczno-gospodarczych Polski po upadku „żelaznej kurtyny”. Podstawy do rozwoju nowych form i mechanizmów współpracy w stosunkach polsko-włoskich stworzył Traktat o Przyjaźni i Współpracy zawarty w 1991 r. Polska stała się z biegiem czasu ważnym partnerem politycznym i gospodarczym Włoch w regionie, a Włochy pozostają istotnym partnerem Polski w UE oraz na forach międzynarodowych, w tym NATO i ONZ. Obecnie Polskę i Włochy łączą strategicznie bliskie relacje polityczne. Dynamiki nabiera współpraca nie tylko na szczeblu głów państw i przedstawicieli rządów. Coraz bardziej nasilają się także kontakty międzyparlamentarne. Ich dalszy rozwój mają ułatwiać grupy przyjaźni w parlamentach obu państw.

Współpraca ekonomiczna

Polska i Włochy od dekad są bliskimi partnerami handlowymi. Wartość wymiany handlowej między naszymi krajami rokrocznie rośnie. W 2018 r. Włochy były piątym największym partnerem handlowym Polski pod względem wartości obrotów towarowych w skali świata (trzecie miejsce w UE po Niemczech i Czechach). Wartość wzajemnych obrotów handlowych wyniosła 21,492 mld euro, polski eksport – 10,160 mld euro, import zaś – 11.331 mld euro.  Włochy pozostają na 5 miejscu wśród partnerów handlowych Polski pod względem eksportu (4,6% całości eksportu Polski), natomiast w przypadku importu – na 4 miejscu (5,0% całości importu). Wymianę handlową z Włochami charakteryzuje ujemny bilans handlowy (-1,170 mld euro), który uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2017. Na rynek włoski eksportujemy głównie: samochody osobowe (ok. 8% udział w 2018 r.), części i akcesoria samochodowe (7,1%), aparaturę odbiorczą dla telewizji, monitory, projektory wideo (3,3%), cygara i papierosy (3,2%), mięso wołowe świeże lub schłodzone (2,8%) oraz silnik spalinowe z zapłonem iskrowym (1,9%). Z kolei z Włoch importujemy: części i akcesoria samochodowe (5,2%), samochody ciężarowe (3,5%), leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej (2,6%), rury, przewody rurowe (2,1%)  

Struktura towarowa wymiany handlowej

Cechą charakterystyczną wymiany jest strukturalny deficyt handlowy związany z wysokim importem polskiej branży samochodowej oraz artykułów konsumpcyjnych pochodzenia przemysłowego i leków. Tradycyjnie, struktura wymiany towarowej pozostaje bez zmian. Do najczęściej importowanych produktów należą: maszyny i urządzenia, środki transportu, metale i produkty metalurgiczne oraz wyroby chemiczne. Z kolei Polska eksportuje główne środki transportu, wyroby spożywcze, napoje i tytoń, metale i produkty metalurgiczne oraz urządzenia elektryczne. Taka charakterystyka wymiany towarowej może być uzasadniona w dużym stopniu działalnością w Polsce największych włoskich producentów z branży samochodowej oraz metalurgicznej.  

Współpraca inwestycyjno – kapitałowa

W rankingu największych inwestorów bezpośrednich w Polsce w związku z dezinwestycją w sektorze bankowym (sprzedaż przez UniCredit pakietu akcji Banku Pekao na rzecz PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju) Włochy spadły w 2018 r. na dziesiąte miejsce (17,9 mld zł, dane NBP).W Polsce obecnych jest ponad 1100 włoskich przedsiębiorstw działających głównie w sektorach: motoryzacyjnym, metalurgicznym oraz handlu hurtowego. W kraju swoje zakłady produkcyjne zlokalizowały takie duże grupy jak m.in. Fca, Brembo, Magneti Marelli, Pirelli, Ferrero, Mapei, Marcegaglia, Cantoni, Zignago. Włoscy przedsiębiorcy inwestują główne w działalność produkcyjna w sektorach: samochodowym, AGD, papierniczym, spożywczym, chemicznym i budowlanym. Na liście głównych inwestorów zagranicznych PAIH znajdują się między innymi takie przedsiębiorstwa jak: AugustaWestland (producent śmigłowców), Alitalia (przewoźnik lotniczy), Bacardi Martini (producent wyrobów alkoholowych), Fiat Chrysler Automobiles, Brembo (producent systemów hamulcowych), Ferrero (z branży spożywczej), Indesit (producent sprzętu AGD), Mapei (producent klejów i produktów chemicznych dla budownictwa), Marcegaglia (z branży metalowej), Indesit (sprzęt AGD).   

Linki

Administracja gospodarcza:
Rząd Włoski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Transportu i Infrastruktury
Ministerstwo Pracy Zdrowia i Polityki Społecznej
Ministerstwo Polityki Rolnej i Leśnictwa
Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego
Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Samorządy gospodarcze:
Włoskie Izby Handlowe
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Włoskich
Związek Zawodowy CGIL
Związek Zawodowy CISL
Stowarzyszenie Handlowo-Przemysłowe
Związek ds. Transportu Samochodowego i Podróży
Włoski Związek Turystyki
Związek Izb Handlowych, Przemysłowych, Rzemieślniczych i Rolniczych

Ogólnokrajowa prasa ekonomiczna:
Il Sole 24 Ore
Il Denaro
Tutta Finanza

Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym:
Włoski Instytut Handlu Zagranicznego
Włoski Urząd Statystyczny
Włoski Bank Centralny
Włoski Urząd Patentowy

Współpraca kulturalna

W dziedzinie współpracy kulturalnej z Włochami obowiązuję Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji podpisanej w Rzymie 12 lipca 2005 roku. W 2016 r. został przyjęty Program Wykonawczy współpracy kulturalno-edukacyjnej między Włochami a Polską na lata 2016-2019.  Współpraca kulturalna pomiędzy Polską a Włochami, rozwinięta od wielu dziesięcioleci, układa się dobrze. Od wielu lat działają w stolicach obu krajów oraz w Krakowie instytuty kultury i stanowią bardzo skuteczne narzędzie promocji. Bardzo pożyteczną rolę spełniają też liczne i posiadające wieloletnie doświadczenia akademickie ośrodki polonistyczne we Włoszech oraz italianistyczne w Polsce. Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast groźba likwidacji katedr polonistyki na włoskich Uniwersytetach. Polska kultura stała się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo popularna i jest dostrzegana i doceniana na równi z kulturą innych dużych krajów europejskich. Wybitne dzieła polskiej dramaturgii współczesnej i kinematografii uznawane są we Włoszech za klasykę i są powszechnie znane. W przeszłości mieszkali i tworzyli we Włoszech tak wybitni polscy twórcy jak Gustaw Herling-Grudziński czy Jerzy Grotowski a także rzeźbiarz Igor Mitoraj. Także liczni wybitni polscy twórcy kultury związani są trwałą współpracą z włoskimi instytucjami kulturalnymi, często występują we Włoszech i są bardzo popularni.  Dzięki licznym projektom międzynarodowym, wspieranym często przez UE, we Włoszech wzrasta liczba wydań polskiej literatury współczesnej oraz polskich prezentacji artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Bardzo ważną rolę w popularyzacji polskiej kultury współczesnej w Rzymie mają festiwale „Corso Polonia”, organizowane przez Instytut Polski w Rzymie.

{"register":{"columns":[]}}