W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat Ambasady RP w Rzymie dla włoskich mediów

27.08.2021

W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat polskiej inicjatywy budowy ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej, podkreślamy, że ma ona bezpośredni związek z atakiem hybrydowym przeprowadzonym przez białoruski reżim na terytorium Polski i Unii Europejskiej. W ramach ewakuacji do naszego kraju przybyło ok. 1100 obywateli Afganistanu.

giornali

23 sierpnia br. Polska, Litwa i Łotwa wydały wspólne oświadczenie, w którym nasze kraje stoją na wspólnym stanowisku, że bieżący kryzys wokół imigrantów przebywających na granicy białoruskiej został zaplanowany i w sposób systematyczny zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wykorzystywanie imigrantów w celu zdestabilizowania sąsiadujących państw stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego i kwalifikuje się jako atak hybrydowy przeciwko Litwie, Łotwie i Polsce, a tym samym przeciwko całej Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, że także Komisja Europejska jasno wskazała w ostatnich dniach, że nie może zaakceptować jakichkolwiek prób podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez państwa trzecie. Celem białoruskiego reżimu jest destabilizacja sytuacji na wschodniej flance UE. Alaksandr Łukaszenka od kilku tygodni celowo ściąga migrantów z Bliskiego Wschodu samolotami – te osoby są następnie kierowane na granice UE. Niedopuszczalnym jest, aby osoby, które przybyły na Białoruś były bezprawnie kierowane na granice zewnętrzne UE, a następnie powstrzymywane przed powrotem do swoich krajów zamieszkania.

Polska skierowała notę dyplomatyczną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś, w której zadeklarowała gotowość do udzielenia migrantom przebywającym na granicy pomocy rzeczowej, w tym przekazania namiotów, łóżek, śpiworów, koców, środki ochrony osobistej, a także, w razie potrzeby, żywności i leków. Mając na uwadze powagę sytuacji, strona polska jest gotowa do natychmiastowego skierowania konwoju z pomocą humanitarną. Niestety strona białoruska, na której terytorium przebywają imigranci, odrzuciła propozycję Polski i nie wyraziła zgody na przekroczenie przez konwój humanitarny granicy w Bobrownikach. 27 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP po raz kolejny wystosowało notę dyplomatyczną do władz Białorusi, ponawiając propozycję natychmiastowego dostarczenia tym osobom pomocy rzeczowej i zwracając się o zgodę na wjazd na terytorium RB konwoju humanitarnego, który nadal oczekuje w pobliżu granicy. Równocześnie władze RP pozostają w stałym kontakcie z partnerami międzynarodowymi, w tym z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) w Warszawie oraz w Mińsku, by wspólnie wypracować zgodny z prawem, skuteczny sposób dotarcia do migrantów przebywających na terytorium Białorusi z niezbędnym wsparciem humanitarnym.

Polska jest gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej ochrony osobom, które przybywają do naszego kraju na warunkach międzynarodowego prawa uchodźczego i naszych zobowiązań, ale jednocześnie podejmiemy wszelkie niezbędne działania, włącznie z poparciem i współdziałaniem na rzecz potencjalnego wprowadzenia nowych sankcji unijnych, aby zapobiec jakiejkolwiek dalszej nielegalnej imigracji zorganizowanej przez państwo białoruskie.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Polska aktywnie zaangażowała się w akcję ewakuacyjną osób zagrożonych w Afganistanie. Ewakuacja objęła 14 lotów cywilnych i 30 wojskowych. Było to możliwe dzięki opracowaniu i wdrożeniu specjalnego mostu powietrznego, który biegł od Afganistanu, przez Uzbekistan i Gruzję, do Polski. W ramach ewakuacji do naszego kraju przybyło ok. 1100 obywateli Afganistanu. W ramach naszych zobowiązań sojuszniczych pomogliśmy także przy ewakuacji m.in. pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, współpracowników Litwy, Estonii, Czech i Niemiec oraz 1 obywatela Holandii z rodziną. Polska przyjęła 500 współpracowników NATO i 45 współpracowników Unii Europejskiej. Przybyłym do Polski Afgańczykom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, środki higieny osobistej, pomoc medyczną, psychologiczną oraz rzeczową (ubrania, zabawki dla dzieci itp.). Rozpoczęła się już procedura przyjmowania od ewakuowanych obywateli Afganistanu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Będziemy również realizować działania ułatwiające ich integrację.

Wspólne oświadczenie Polski, Litwy i Łotwy

https://www.gov.pl/web/primeminister/statement-of-the-prime-ministers-ingrida-imonyt-lithuania-arturs-krijnis-kari-latvia-kaja-kallas-estonia-and-mateusz-morawiecki-poland-on-the-hybrid-attack-on-our-borders-by-belarus