W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pokojowa Nagroda Nobla dla Światowego Programu Żywnościowego

09.10.2020

Komitet Noblowski nagrodził Światowy Program Żywnościowy za wysiłki na rzecz zwalczania głodu i wkład w poprawę warunków życia na obszarach dotkniętych konfliktami.

Logo World Food Programme

Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme; WFP) jest największą organizacją humanitarną na świecie powołaną do zwalczania globalnego głodu. Wdraża również programy rozwojowe likwidujące przyczyny głodu i biedy, a także wspiera rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych państw.

Ustanowiony został przez ONZ w 1963 roku, a jego celem jest działanie strategiczne – pomagać tak, żeby w przyszłości już nie musieć pomagać, zapobiegać kryzysom, a nie tylko reagować na kryzysy.

Głównymi zadaniami WFP jest ratowanie życia ludzi w sytuacjach zagrożenia, poprawa stanu wyżywienia i jakości życia najsłabszych grup społecznych. WFP pomaga rocznie ok. 100 mln ludzi, którym dostarczana jest pomoc w 83 krajach. Dwie trzecie wszystkich działań prowadzonych jest w krajach dotkniętych konfliktem, gdzie ludzie o wiele bardziej są narażeni na niedożywienie niż osoby żyjące w krajach bez konfliktu. W nagłych przypadkach WFP często działa jako pierwszy zapewniając pomoc żywnościową ofiarom wojen, konfliktów cywilnych, suszy, powodzi, trzęsień ziemi, huraganów oraz innych klęsk żywiołowych. Po ustąpieniu kryzysu, WFP pomaga społecznościom lokalnym przywrócić godne warunki życia.

W okresie pandemii COVID-19 WFP stoi na czele światowych wysiłków, by światowy kryzys zdrowotny nie przekształcił się w kryzys humanitarny. W tym celu we współpracy z rządami i innymi partnerami działa przede wszystkim na rzecz najbardziej wrażliwych grup społecznych. Wsparcie otrzymały systemy społeczne w 49 krajach, w większości których przesunięto programy dożywiania ze szkół na dostarczanie racji żywnościowych 6,2 mln dzieci w domach. Często dla tych dzieci jest to jedyny posiłek w ciągu całego dnia. Organizacja stała się także głównym centrum logistycznym dla pozostałych agencji ONZ, dla państw oraz pozarządowych organizacji humanitarnych, oraz służyła jako jedyny przewoźnik cargo i lotów pasażerskich w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

Działalność WFP jest finansowana w całości z dobrowolnych wpłat. Jego głównymi darczyńcami są państwa członkowskie, ale organizacja otrzymuje również darowizny od sektora prywatnego i osób fizycznych. W celu odpowiedzi na największy kryzys humanitarny w historii, konieczna jest wyjątkowa mobilizacja środków finansowych. W 2020 roku konieczne jest zebranie środków w wysokości 12,8 mld USD.

W okresie pandemii koronawirusa WFP stoi na czele światowych wysiłków, by światowy kryzys zdrowotny nie przekształcił się w kryzys humanitarny.

Polska jest członkiem Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego od 2015 roku, a w bieżącym roku została ponownie do niej wybrana przez ECOSOC na kolejną kadencję 2021–2023. Od 2020 roku Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy FAO, WFP i IFAD Artur Pollok jest również członkiem Prezydium Rady Zarządzającej WFP.

Działania Światowego Programu Żywnościowego wpisują się w założenia polskiej polityki zagranicznej – pomagania najbardziej potrzebującym na miejscu, u źródła kryzysów.

Zdjęcia (1)