W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych

Administrator danych osobowych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
e-mail: sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

Justyna Jabłońska
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
e-mail: iod.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

Ogólna klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuje się, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach z siedzibą ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, zwany dalej Administratorem;
  dane kontaktowe: tel. 41 345 09 44 (sekretariat); adres e-mail: sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pani Justyna Jabłońska,
  dane kontaktowe: tel. 41 365 54 00 wew. 245; e-mail: iod.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c),
  - wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w których zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. W przypadku przetwarzania przez Administratora Państwa danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonego celu. 

Materiały

Klauzula informacyjna w związku z Covid-19
Klauzula​_informacyjna​_w​_związku​_z​_Covid-19.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}