W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Badania laboratoryjne

Dział Laboratoryjny posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Badania wykonywane są przez personel zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną.
Zakres badań jest systematycznie rozszerzany o nowe metody.
Dział Laboratoryjny stosuje metody badawcze opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz procedury opracowane przez laboratorium.
Badania wykonuje doświadczony i kompetentny personel podnoszący swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych, kierunkowe specjalizacje zawodowe oraz studia podyplomowe.
Dział Laboratoryjny uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach badań biegłości.
Od 2002 roku Laboratorium posiada wydany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 379 potwierdzający kompetencje techniczne do wykonywania badań.


 

Logo Certyfikatu PCA

Akredytacja: AB 379

Data ważności certyfikatu: 03-01-2022

Akredytacja od: 04.01.2002r

Logo Certyfikatu PCA

 


Dane do przelewu:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ul. Pielęgniarek 6

20 - 708 Lublin

Nazwa banku: NBP Oddział w Lublinie

Numer rachunku: 58 1010 1339 0098 0122 3100 0000

 


Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Dla większości badań Dział Laboratoryjny posiada stały zakres akredytacji, natomiast dla obszarów poniżej posiada zakres elastyczny, który umożliwia w określonych przez PCA granicach, wprowadzanie do swojego zakresu akredytacji: nowych metod, obiektów i parametrów badań.

Materiały

Mykotoksyny w żywności
mykotoksyny​_v2.pdf 0.32MB
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w żywności
wwa.pdf 0.37MB
Badania sensoryczne - cechy organoleptyczne żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
bad​_sensoryczne.pdf 0.34MB
Metale w żywności
metale.pdf 0.48MB
Lotne chlorowcopochodne związki organiczne w wodzie
lzo​_chlorowcopochodne.pdf 0.25MB
Lotne związki organiczne w powietrzu na stanowiskach pracy
lzo​_st​_pracy.pdf 0.26MB
Lotne związki organiczne w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
lzo​_pomieszczenia.pdf 0.43MB
Badania mikrobiologiczne żywności
bad​_mikrobiol​_zywnosc​_v2.pdf 0.30MB
Badania 3,2-MCPD oraz estry 3,2-MCPD i glicydolu
mcpd.pdf 0.38MB
Zawartość metali w wodzie
metale​_w​_H2O.pdf 0.19MB
Badania mikrobiologiczne żywności - metody real-time PCR
bad​_mikrobiol​_zywnosc​_rtPCR.pdf 0.27MB
Wykrywanie RNA
rna​_wirus​_grypa​_v2.pdf 0.13MB