W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrzynki podawczej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na platformie EPUAP to:


/WSSESZCZECIN/skrytka

 

Elektroniczna skrzynka podawcza – to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

 

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

 1. jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
 2. zawierający czas wykonania podpisu,
 3. jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
 4. autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
 5. potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

 

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl
 

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

 • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
 • założyć profil zaufany ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WSSE w Szczecinie:

 1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  a. DOC, RTF
  b. XLS
  c. CSV
  d. TXT
  e. GIF, TIF, BMP, JPG
  f.  PDF
  g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Materiały

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/WSSESZCZECIN
{"register":{"columns":[]}}