W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Kim jesteśmy?

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, jest jednostką budżetową, będąc podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Zachodniopomorski. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie  jest województwo zachodniopomorskie. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie  jest wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023937. Oznaczenie organu: W-32. Zarządzeniem Nr 238/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2020 r. nadany został statut Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie.

Nasza misja

Misją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie jest dzialanie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego poprzez prowadzenie szeregu działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w zakresie m.in. chorób zakaźnych. Ponadto szeroko prowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność oświatowo-zdrowotna ukierunkowana m.in. na przeciwdziałanie następstwom palenia tytoniu oraz zdrowotnym skutkom używania innych substancji psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej diety i aktywności fizycznej ma na celu szerzenie świadomości oraz wiedzy wśród obywateli.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
{"register":{"columns":[]}}