W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie kontroli firm cateringowych w żłobkach i przedszkolach

21.09.2021

zdjęcie przedstawia osoby pracujące w kuchni

Kontrole w żłobkach i przedszkolach oraz firmach cateringowych były prowadzone dwutorowo, tj. zarówno przez pion żywienia jak i pion higieny dzieci i młodzieży. Pracownicy pionu higieny żywności skupili się  na tematach związanych z bezpieczeństwem żywienia, procedurach w miejscach przygotowywania żywności, a także warunków w zakładach. Pion higieny dzieci i młodzieży poza sprawdzaniem stanu sanitarno-technicznego kontrolował czy obiekty miały wdrożone procedury opracowane na podstawie wytycznych GIS dla przedszkoli i innych placówek opieki nad dziećmi, a także czy zapewniono środki do dezynfekcji rąk.

 

 

Pion HŻŻiPU sprawuje nadzór nad:

 • 168 placówkami zajmującymi się opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, z których 97 obiektów (58 %) świadczy żywienie w formie cateringowej;
 • 571 przedszkoli i punktów przedszkolnych, z czego 313 (55 %) to placówki zapewniające dzieciom żywienie w formie cateringowej;
 • 55 zakładów żywienia zbiorowego, które dostarczają posiłki do żłobków i przedszkoli (cateringi)

 

Placówki opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

W okresie od 16.08. do 31.08.2021 r. przeprowadzono ogółem 25 kontroli w ww. obiektach, w tym w 7 zajmujących się produkcją i wydawaniem posiłków we własnym zakresie oraz w 18, do których żywność dostarczana jest w formie cateringu.

W obiektach tego typu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie żywienia.

 

Przedszkola i punkty przedszkolne

W analizowanym okresie przeprowadzono ogółem 127 kontroli w ww. obiektach, w tym w 78 zajmujących się produkcją i wydawaniem posiłków we własnym zakresie oraz w 49, do których żywność dostarczana jest w formie cateringu.

Za stwierdzone podczas czynności kontrolnych uchybienia z zakresu braku bieżącej czystości i porządku, wykorzystywanie do produkcji przeterminowanych środków spożywczych oraz nie wdrażanie w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP nałożono na osoby winne zaniedbań 3 mandaty na kwotę 900 zł.

W 9 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu sanitarno-technicznego, tj.:

 • zniszczone, trudne do utrzymania w czystości podłogi, ściany, sufity i stolarka okienna w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i socjalnych oraz powierzchnie robocze, urządzenia chłodnicze i sprzęt produkcyjny;
 • niewłaściwe zabezpieczenie zakładu przed dostępem szkodników.

W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli sanitarnych nieprawidłowości prowadzone będzie postępowanie administracyjne.

 

Zakłady cateringowe

W analizowanym okresie przeprowadzono ogółem 47 kontroli w ww. obiektach.

Za stwierdzone podczas czynności kontrolnych uchybienia z zakresu braku bieżącej czystości i porządku, wykorzystywanie do produkcji przeterminowanych środków spożywczych oraz nie wdrażanie w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP nałożono na osoby winne zaniedbań 9 mandatów na kwotę 2250 zł.

W 11 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego, tj.:

 • zniszczone, trudne do utrzymania w czystości ściany, sufity i stolarka drzwiowa w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i socjalnych oraz powierzchnie robocze i urządzenia chłodnicze;
 • skorodowane elementy basenu do mycia pojemników;
 • brak możliwości korzystania z ciepłej wody w pomieszczeniu przygotowalni mięsa.

W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli sanitarnych nieprawidłowości prowadzone będzie postępowanie administracyjne.

Ponadto w 1 zakładzie cateringowym stwierdzono brak aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych 2 pracowników – aktualne orzeczenia zostały przesłane po kontroli do siedziby właściwej PSSE.

 

PODSUMOWANIE

 • Wszystkie skontrolowane obiekty miały wdrożone procedury na podstawie wytycznych GIS.
 • W 4 placówkach oświatowych w Szczecinie stwierdzono brak aktualnych orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy i braku dostępu do dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych (punkty przedszkolne, przedszkole integracyjne, przedszkole publiczne).
 • W 2 placówkach oświatowych w Szczecinie nieprawidłowości dotyczyły bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, tj. brak zabezpieczenia przed dostępem dzieci do sprzętu porządkowego i środków czystości, w salach pobytu kurz, niezabezpieczone piaskownice przed zanieczyszczeniami (przedszkole publiczne i niepubliczne).

Ogółem za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 12 mandatów na kwotę 3150 zł.

{"register":{"columns":[]}}