W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec 

Lekcja 1. Nie po to się żyje, żeby jeść...

Zapoznam się z przykładem klasycystycznej komedii.

Lekcja 2. Nosowa czy ustna?

Dowiem się, kiedy piszemy „ą" i „ę", a kiedy „om", „on", „em", „en".

Lekcja 3. Raj na ziemi, czyli... polska wieś widziana oczami Jana Kochanowskiego

Zapoznam się z literackim obrazem stylu życia szlachty w XVI wieku.

Lekcja 4. W hesperyjskim sadzie (fraszki Jana Kochanowskiego)

Poznam poetycki obraz życia człowieka renesansu zanurzonego w świecie przyrody.

Lekcja 5. „Oda do młodości: – manifest pokolenia

Poznam jeden z najważniejszych utworów programowych romantyków.

Lekcja 6. Tajemnica i ludowość w „Balladach i romansach" Adama Mickiewicza

Poznam jeden z ważniejszych elementów poetyki romantyzmu.

Lekcja 7. Artykuł napisany jest stylem?

Zapoznasz się z podstawowymi stylami wystepującymi we współczesnej polszczyźnie.

Lekcja 9. „Piekło” i „niebo” na ziemi – obraz miłości Gustawa w IV części „Dziadów”

Poznam Gustawa – przykład romantycznego, mickiewiczowskiego kochanka.

Lekcja 10. Romantyczny indywidualizm

Poznam inne przykłady romantycznego indywidualizmu.

Kwiecień


Lekcja 11. Tajemnice podróży w poszukiwaniu siebie

Poznam romantyczną fascynację podróżami.

Lekcja 12. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”– różne oblicza patriotyzmu

Na podstawie przykładów z literatury, poznam postawy patriotyczne romantyzmu.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Wprowadzenie do równań liniowych

Nauczę się podstaw równań algebraicznych oraz poznam równania liniowe.

Lekcja 2. Równania tożsamościowe i sprzeczne

Dowiem się, jak interpretować równania sprzeczne i tożsamościowe.

Lekcja 3. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Nauczę się rozwiązywać równania liniowe z jedną niewiadomą.

Lekcja 4. Rozwiązywanie równań

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań.

Lekcja 5. Nierówności pierwszego stopnia

Na tej lekcji zapoznam się z nierównościami stopnia pierwszego.

Lekcja 6. Rozwiązywanie nierówności

Nauczę się rozwiązywać nierówności liniowe.

Lekcja 7. Równania i nierówności kwadratowe

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą. 

Kwiecień

Lekcja 8. Równania i nierówności kwadratowe. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych z jedną niewiadomą. 

Lekcja 9. Równania wielomianowe

Na tej lekcji poznam metody rozwiązywania równań wielomianowych. 

 

Chemia

Marzec

Lekcja 1. O substancjach, z których jest wytwarzana odzież

Dowiem się podstawowych informacji o substancjach, z których wytwarzana jest odzież. Zapoznam się z odzieżą chroniąca przed czynnikami chemicznymi. Dowiem się, jakie są rodzaje włókien w modzie oraz poznam sposób na wytworzenie nylonu.

Lekcja 2. O mydle – najważniejszym sojuszniku w walce z brudem

Zapoznam się podstawowymi informacjami na temat mydeł. Zrozumiem czym są środki powierzchniowo czynne, jakie są ich rodzaje i właściwości. Poznam co łączy mydła i reakcje kwasów karboksylowych. Dowiem się jak otrzymywać mydło. Zapoznam się z mydłem, jego właściwościami i sposobami jego otrzymywania. Nauczę się jak ze smalcu zrobić mydło.

Kwiecień

Lekcja 3. O substancjach zawartych w kosmetykach

Poznam historię kosmetyków i substancje zawarte w wybranych z nich.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Inżynieria genetyczna

Dowiem się, na czym polega inżynieria genetyczna, oraz poznam przykłady zastosowania inżynierii genetycznej.

Lekcja 2. Wykorzystanie badań DNA

Dowiem się, jak wykorzystuje się badania nad DNA w sądownictwie, medycynie, nauce.

Lekcja 3. Zmiany w DNA – mutacje

Nauczę się: odróżniać zmienność dziedziczną od niedziedzicznej i podawać ich przykłady, wyjaśniać, na czym polegają mutacje i jaki mają związek ze na zmiennością genetyczną, podawać przykłady czynników mutagennych, rozróżniać mutacje genowe i chromosomowe oraz podawać przykłady chorób człowieka wywołanych mutacjami.

Język angielski

Marzec

Lekcja 1. Parts of the body; injuries

Poznam słownictwo związane z częściami ciała oraz urazami.

Lekcja 2. Parts of the body. Exercises

Utrwalę słownictwo związane z częściami ciała oraz urazami.

Lekcja 3. Using the second conditional

Poznam drugi okres warunkowy - ćwiczenia gramatyczne, mówienie.

Lekcja 4. Henry VIII

Utrwalę słownictwo oraz poćwiczę rozumienie tekstu.

Lekcja 5. How to start a blog

Utrwalę słownictwo oraz poćwiczę rozumienie tekstu

Lekcja 6. Phrases and idioms

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem oraz sposobami wyrażenia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 7. British food

Poznam tradycyjną kuchnię brytyjską oraz nowe słownictwo.

Kwiecień

Lekcja 8. Used to and would

Wysłucham nagrania, przeczytam tekst i wykonam ćwiczenia z used to i would. 

Materiał do zajęć

Lekcja 9. Modal verbs and their substitutes

Powtórzę czasowniki modalne, wykonam ćwiczenia.

Język niemiecki

Marzec

Lekcja 1. Das Wettervorhersage – prognoza pogody

Poznam pojęcia związane z pogodą. Nauczę się opisywać aktualną pogodę. Poznam cechy charakterystyczne dla wiosennej pogody.

Lekcja 2. Frühling in Deutschland – wiosna w Niemczech

Poznam i utrwalę słownictwo związane z wiosną, porami roku. Rozszerzę słownictwo dotyczące przyrody i otaczającego mnie świata. Dowiem się, w jaki sposób celebrowana jest wiosna w Niemczech.

Kwiecień

Lekcja 3. Polnische Sportler in Deutschland – Polscy sportowcy w Niemczech

Poznam i utrwalę słownictwo związane ze sportem. Na podstawie strony niemieckich klubów sportowych przeprowadzę charakterystykę wybranego sportowca. Porównam wybranego reprezentanta/reprezentantkę z innymi sportowcami.

Język francuski

Marzec

Lekcja 1. Ça veut dire quoi, mettre en quarantaine ? - „Czym jest kwarantanna?"  

Poszerzysz swoje słownictwo z zakresu zdrowia i obecnej sytuacji związanej z koronowirusem

Lekcja 2. „Les pâtes au jambon" – Kuchnia francuska

Rozszerzę swoje słownictwo z zakresu jedzenia, kuchni świata, poznam zwyczaje, poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Kwiecień

Lekcja 3. Vocabulaire français : parler du cinéma

Poszerzę swoje słownictwo z zakresu kina, kultury. Poćwiczę rozumienie ze słuchu.

Język hiszpański

Marzec 

Lekcja 1. El Tiempo I – pogoda I

Poznam słownictwo dotyczące pogody; mogę wykonać ćwiczenia związane z tą tematyką.

Lekcja 2. El Tiempo II – pogoda II

Poznam słownictwo dotyczące pogody, wykonam ćwiczenia związane z tą tematyką.

Kwiecień

Lekcja 3. Regiones de España – regiony Hiszpanii

Poznam regiony Hiszpanii i słownictwo z tym związane.

Wiedza o społeczeństwie

Marzec 

Lekcja 1. Prawa i wolność człowieka

Potrafię wyjaśnić specyfikę praw i wolności człowieka, a także zapoznam się z podstawowymi mechanizmami ich ochrony.

Lekcja 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Podczas lekcji zapoznam się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i zozumiem jej znaczenie.

Kwiecień

Lekcja 3. Europejska Konwencja Praw Człowieka 

Na tej lekcji zrozumiem znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Czy „ropa rządzi światem”?

Poznam zapotrzebowanie na energię we współczesnym świecie, strukturę wykorzystania surowców energetycznych, uzależnienie produkcji energii od surowców nieodnawialnych.

Lekcja 2. Turystyka

Nauczę się: objaśniać, czym jest turystyka; wyjaśniać, czym jest zagospodarowanie turystyczne; objaśniać, czym są walory turystyczne; wyjaśniać, dlaczego niektóre obszary są odwiedzane na wielką skalę; omawiać wpływ turystyki na środowisko; przedstawiać przyczyny zmian kierunków wyjazdów turystycznych Polaków.

Kwiecień

 Lekcja 3. Lodowce i lądolody oraz ich rozmieszczenie

Dowiem się, jak lodowce i lądolody przekształcają powierzchnię ziemi.

Historia

Marzec 

Lekcja 1. Geneza zimnej wojny

Poznam genezę ochłodzenia stosunków między blokiem sowieckim a Zachodem. Dowiem się, jak powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Lekcja 2. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce

Dowiem się, jak wyglądy początki PRL.

Lekcja 3. Okres stalinizmu w Polsce

Dowiem się, czym był stalinizm i zrozumiem jego konsekwencje.

Lekcja 4. Kryzysy społeczno-polityczne w PRL

Poznam przebieg kryzysów społeczno-politycznych w PRL: od wystąpień czerwcowych 1956 do powstania Wolnych Związków Zawodowych w 1978 r.

Lekcja 5. Jak się żyło w PRL-u

Dowiem się, jak wyglądało życie codzienne w PRL-u.

Kwiecień

Lekcja 6. Powstanie Solidarności i stan wojenny

Poznam okoliczności powstania NSZZ “Solidarność” oraz przebieg stanu wojennego.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Układ Słoneczny i budowa galaktyki

Nauczę się: opisywać budowę galaktyki, miejsce Układu Słonecznego w galaktyce, wymieniać najważniejsze obiekty w galaktyce – gwiazdy, gromady gwiazd, mgławice gazowe – i rozpoznawać je na fotografiach.

Lekcja 2. Ruch po okręgu – siła dośrodkowa

Nauczę się: wyjaśniać ruch po okręgu działaniem siły dośrodkowej; wskazywać źródła siły dośrodkowej w odniesieniu do konkretnych ruchów po okręgu; obliczać wartość siły dośrodkowej.

Kwiecień

 Lekcja 3. Prawo powszechnego ciążenia

Nauczę się: podawać treść prawa powszechnego ciążenia i wymieniać wielkości, od których zależy siła grawitacji, opisywać zależność wartości siły grawitacji od masy przyciągających się ciał i odległości między nimi, opisywać siły grawitacji jako siły wzajemnego oddziaływania ciał oraz wykorzystywać wiedzę o sile grawitacji do opisu ruchu ciał niebieskich i sztucznych satelitów Ziemi.

Informatyka

Marzec 

Lekcja 1. Jak wykorzystać aplikacje internetowe do tworzenia materiałów reklamowych?

Dowiem się, z jakich źródeł zasobów internetowych korzystać, jak przerabiać zasoby znalezione w internecie. Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji. Dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva, wykonam prezentację i wygłoszę referat z pomocą stworzonej prezentacji.

Lekcja 2. Mój budżet - zarządzanie wydatkami z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego 

Dowiem się: w jaki sposób zaplanować budżet domowy lub firmowy; jak skorzystać z arkusza kalkulacyjnego w planowaniu wydatków. 

Lekcja 3. Czy nowe technologie mogą nieść ze sobą zagrożenie?

Dowiem się, czy rozwój technologii może być groźny, zastanowię się nad własnymi zachowaniami w sieci oraz dowiem się, jak mogę korzystać z zasobów internetu, żeby nauczyć się czegoś nowego.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Marzec

Lekcja 1. Epidemia fakenewsów

Dowiem się, jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów oraz poznam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.

Lekcja 2. Ochrona bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach zagrożeń

Dowiem się jakie niebezpieczeństwa mogą nam zagrażać, będę w stanie wskazać miejsca, które mogą być niebezpieczne, omawię okoliczności, w których może dojść do zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu osobistemu, przedstawię sposoby zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, wskażę sposoby reakcji na sytuację zagrożenia i pomocy ofiarom zdarzeń losowych.

Kwiecień


Lekcja 3. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową?

Poznam definicję sytuacji kryzysowej oraz procedury radzenia sobie z nią.