W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dopuszczalne wartości pola elektromagnetycznego w Polsce

Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane przez wszystkie urządzenia elektryczne w naszych domach. Dopuszczalny limit jego natężenia jest określony przez prawo. Nowoczesne telewizory, suszarki czy odkurzacze generują pola setki razy mniejsze niż limity bezpieczeństwa określone przepisami. Niemiecki Federalny Urząd ds. Ochrony przed Promieniowaniem szacuje, że pracująca mikrofalówka wytwarza pole, które w odległości 30 cm od urządzenia jest o 12 do 25 razy słabsze od wyznaczonego limitu.

Słuchawka telefonu a obok telefon komórkowy

50-krotna poduszka bezpieczeństwa

Kraje mogą wyznaczać własne limity tego, jak silne pole elektromagnetyczne jest dopuszczalne w środowisku. W większości państw prawodawstwo w tym zakresie oparte jest o wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (INCNIRP), która z kolei opiera się na wynikach badań naukowych nad tym, jaki poziom krótkotrwałej ekspozycji, czyli narażenia na działanie pola elektromagnetycznego, może prowadzić do efektów biologicznych. Jednym potwierdzonym naukowo efektem biologicznym, jest nagrzewanie tkanek. Dla bezpieczeństwa ICNIRP określił dopuszczalny poziom 50 razy poniżej najniższego uznanego naukowo poziomu, przy którym pole elektromagnetyczne ma faktyczny wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów. Dla osób, które ze względów zawodowych muszą przebywać w polu elektromagnetycznym o silniejszym natężeniu, limit został ustalony 10 raz poniżej poziomu, przy którym stwierdzono jakiejkolwiek skutki.

Przepisy w Europie

Komisja Europejska wydała Zalecenie 1999/519/EC, w którym rekomenduje ustanowienie takich wartości dopuszczalnych, jakie określił ICNIRP. Obowiązuje one już w 20 krajach na naszym kontynencie. Niemcy, Norwegia czy Szwecja – a więc kraje słynące z dbałości o zdrowie swoich obywateli oraz jedynymi z najwyższych na świecie wskaźników długowieczności – dopuszczają funkcjonowanie w środowisku pola elektromagnetycznego o sile 10 W/m2 uznając, że pole o takim natężeniu nie zagraża zdrowiu społeczeństwa.

Przepisy w Polsce

W Polsce dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego jest stukrotnie niższe. W przypadku częstotliwości w zakresie od 300 MHz do 300 GHz, obejmującym te wykorzystywane przez sieci komórkowe, dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w naszym kraju, ustalony rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 października 2003 roku, wynosi 0,1 W/m2, czyli jedna dziesiąta wata na metr kwadratowy. To ogranicza możliwość dalszego rozwoju telekomunikacji.

Podobnie restrykcyjnie podchodzą do norm Bułgarzy. Pozostałe kraje byłego bloku komunistycznego zdążyły już podwyższyć obowiązujące u nich wartości graniczne określające pole elektromagnetyczne. Choć we Włoszech dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego jest taka sama, obowiązuje tam inna metodyka pomiaru, dlatego rozwój sieci telekomunikacyjnych nie jest tak bardzo skrępowany jak w naszym kraju.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.04.2019 11:18 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
23.04.2019 11:18 Kinga Graczyk