W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dopuszczalne wartości pola elektromagnetycznego w Polsce

Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane przez wszystkie urządzenia elektryczne w naszych domach. Dopuszczalny limit jego natężenia jest określony przez prawo. Nowoczesne telewizory, suszarki czy odkurzacze generują pola setki razy mniejsze niż limity bezpieczeństwa określone przepisami. Niemiecki Federalny Urząd ds. Ochrony przed Promieniowaniem szacuje, że pracująca mikrofalówka wytwarza pole, które w odległości 30 cm od urządzenia jest o 12 do 25 razy słabsze od wyznaczonego limitu.

Słuchawka telefonu a obok telefon komórkowy

50-krotna poduszka bezpieczeństwa

Kraje mogą wyznaczać własne limity tego, jak silne pole elektromagnetyczne jest dopuszczalne w środowisku. W większości państw prawodawstwo w tym zakresie oparte jest o wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (INCNIRP), która z kolei opiera się na wynikach badań naukowych nad tym, jaki poziom krótkotrwałej ekspozycji, czyli narażenia na działanie pola elektromagnetycznego, może prowadzić do efektów biologicznych. Jednym potwierdzonym naukowo efektem biologicznym, jest nagrzewanie tkanek. Dla bezpieczeństwa ICNIRP określił dopuszczalny poziom 50 razy poniżej najniższego uznanego naukowo poziomu, przy którym pole elektromagnetyczne ma faktyczny wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów. Dla osób, które ze względów zawodowych muszą przebywać w polu elektromagnetycznym o silniejszym natężeniu, limit został ustalony 10 raz poniżej poziomu, przy którym stwierdzono jakiejkolwiek skutki.

Przepisy w Europie

Rada wydała Zalecenie 1999/519/EC, w którym rekomenduje ustanowienie takich wartości dopuszczalnych, jakie określił ICNIRP. Obowiązuje one już w 21 krajach na naszym kontynencie. Niemcy, Norwegia czy Szwecja – a więc kraje słynące z dbałości o zdrowie swoich obywateli oraz jedynymi z najwyższych na świecie wskaźników długowieczności – dopuszczają funkcjonowanie w środowisku pola elektromagnetycznego o sile 10 W/m2 uznając, że pole o takim natężeniu nie zagraża zdrowiu społeczeństwa. W 2020 roku harmonizację dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego z Zaleceniem Rady zapowiedziała m.in. Litwa.

Przepisy w Polsce

W Polsce dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego zostały zharmonizowane z Zaleceniem Rady z dniem 1 stycznia 2020 roku. Aktem prawnym regulującym tę kwestię jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. poz. 2448). Jest to kolejny krok aby zapewnić w Polsce takie same warunki świadczenia usług mobilnych jak w większości państw europejskich. W związku ze zmianami w dopuszczalnych poziomach PEM konieczna była również zmiana metodyk pomiarowych, adekwatnych również do zmieniającej się technologii. Metody pomiarów PEM określa rozporządzenie Ministra Klimatu  z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. poz. 258).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.02.2020 10:16 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
23.04.2019 11:18 Kinga Graczyk
{"register":{"columns":[]}}