W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wybrane badania na temat wpływu pola EM na zdrowie

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka to przedmiot bardzo wielu badań naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia po przeglądzie wyników 25 tysięcy takich badań z ostatnich 30 lat uznała, że nie ma dowodów na szkodliwe efekty zdrowotne pól elektromagnetycznych o małym natężeniu.

Pola ankiety wypełnione różowym markerem.

Długofalowe badania

Prowadzono między innymi długofalowe analizy epidemiologiczne pracowników narażonych na bliski kontakt z silnym polem elektromagnetycznym, np. serwisantów stacji bazowych, a także długoterminowego wpływu na zdrowie fal radiowych wykorzystywanych przez radio FM i telewizję. Ponieważ stosują one częstotliwości niższe niż te wykorzystywane obecnie przez sieci komórkowe, przy takim samym natężeniu pola organizm człowieka ma do czynienia z pięciokrotnie większą dawką energii. Nie zaobserwowano jednak żadnego ich negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie – a technologie te są w powszechnym użyciu od ponad 50 lat.

Wątpliwe dane o szkodliwości

Wśród tych tysięcy badań jest zaledwie kilka, które mogą sugerować negatywny wpływ pola EM na zdrowie. Są one bardzo często przywoływane w internetowych dyskusjach, ale naukowcy (a także sami autorzy niektórych z tych badań) mają wiele zastrzeżeń do ich miarodajności.

  • Instytut Bernardino Ramazziniego poddawał kilkaset szczurów wpływowi pola EM o częstotliwościach porównywalnych do tych wytwarzanych przez stacje bazowe, o natężeniu mieszczącym się w normach i przekraczającym je. Negatywne efekty zdrowotne zaobserwowano u tak niewielkiej liczby zwierząt, że nie można wykluczyć przypadkowych zachorowań. Wskazuje też na to fakt, że większe natężenie nie wiązało się z nasileniem skutków.
  • Amerykański Narodowy Program Toksykologiczny także badał wpływ pola EM o charakterystyce analogicznej do tego, którego źródłem są stacje bazowe. W eksperymencie obserwowano zdrowie szczurów i myszy. Odnotowany w jednej z grup wpływ na zdrowie był tak minimalny, że jedno przypadkowe zachorowanie w grupie kontrolnej zupełnie zniwelowałoby jego statystyczną istotność.
  • Bioinitiative, grupa kilkunastu naukowców i osób spoza świata nauki, opublikowała przegląd badań sugerujących związek pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenia telekomunikacyjne z różnorodnymi schorzeniami. Sporządziła go jednak w skrajnie manipulatorski sposób, nie uwzględniając wyników, które przeczyłyby założonej tezie. Selektywne traktowanie danych i inne wady tego raportu dyskwalifikują go jako wiarygodne źródło.

Niebezpieczne radary

Jedyny wiarygodnie potwierdzony w praktyce medycznej i w badaniach laboratoryjnych negatywny efekt zdrowotny pola EM związany jest z podgrzaniem tkanek w wyniku efektu cieplnego – ale chodzi tu o kontakt z niezwykle silnym polem elektromagnetycznym, na przykład w bezpośredniej bliskości wojskowych instalacji radarowych. Nadajniki telekomunikacyjne wytwarzają pola o natężeniu słabszym o całe rzędy wielkości.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.04.2019 11:23 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
23.04.2019 11:23 Kinga Graczyk