W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Algieria

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do:

 • obszarów na południe od linii wyznaczonej przez miejscowości: Beni Abbas-Adrar-El-Borma;
 • terenów przy granicach z Libią, Mali, Marokiem, Mauretanią, Nigrem i Tunezją.

Do pozostałych części kraju, poza stolicą, odradzamy podróże, które nie są konieczne.

W związku z trudną sytuacją społeczno-gospodarczą istnieje ryzyko manifestacji, zwłaszcza w stolicy i większych miastach. Podczas manifestacji zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu/hotelu i unikanie miejsc, gdzie odbywają się demonstracje.

Algieria jest państwem zagrożonym terroryzmem. MSZ zaleca zachowanie ostrożności w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne i budynki rządowe).

W południowej i wschodniej części kraju występuje ryzyko porwań o charakterze kryminalnym i terrorystycznym.

Algieria leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty NIE
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Okres ważności paszportu (paszportu tymczasowego) nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy muszą mieć wizy na pobyt i przejazd przez terytorium Algierii. Istnieje wiele typów wiz, w tym turystyczna, rodzinna, biznesowa, prasowa, pracownicza. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Algierii w Warszawie. Uzyskanie wizy turystycznej jest łatwiejsze w przypadku posiadania zaproszenia lub potwierdzenia zakwaterowania (wymagane oryginały dokumentu, z urzędowo poświadczonym podpisem zapraszającego – w gminie (commune) zamieszkania zapraszającego).

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?'

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Algierska straż graniczna może żądać okazania biletu powrotnego lub środków na jego zakup. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Wwożone dewizy powyżej 1000 EUR oraz wywożone powyżej 5000 EUR należy zadeklarować (formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej). Możliwy jest wywóz dewiz do wysokości 7500 EUR. Wywóz dinarów poza Algierię jest zabroniony (nie dotyczy to obywateli Algierii).

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Zgoda rodziców/opiekuna prawnego na podróż niepełnoletniego dziecka (do 19 roku życia) z osobą trzecią lub samodzielnie jest wymagana. Należy przedstawić zgodę rodzica/rodziców wykonujących władzę rodzicielską poświadczone przez właściwy miejscowo komisariat policji, urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania albo algierskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne za granicą.

W przypadku osób niepełnoletnich zamieszkałych za granicą, podróżujący z osoba trzecią lub samodzielnie, wymagane jest przedstawienie dokumentów dowodzących związki z zagranicą (tytuł pobytowy, legitymacje szkolne, zagraniczny paszport lub dowód osobisty).

 1. Zasady pobytu

Obywatele polscy muszą mieć wizy na pobyt i przejazd przez terytorium Algierii. Ważność wizy można wyjątkowo i z ważnej przyczyny przedłużyć o nie więcej niż (łącznie) 90 dni. Przedłużenia wizy dokonuje właściwy miejscowo urząd wojewódzki (wilaya). O przedłużenie należy wystąpić nie później niż na 10 dni przed upływem ważności wizy. Pobyt na podstawie wizy (w tym wizy o przedłużonej ważności) nie może przekraczać 180 dni.

Obywatele polscy, którzy przyjeżdżają do Algierii z zamiarem osiedlenia się, podlegają regulacjom obowiązującym cudzoziemców. Mają obowiązek uzyskania zgody na pobyt i uzyskanie karty pobytu, która zwykle jest wydawana na okres jednego roku lub 2 lat. Uzyskanie jej związane jest z wieloma formalnościami natury biurokratycznej. W 2008 r. miała miejsce nowelizacja algierskiej ustawy o cudzoziemcach, która przewiduje, że osoby mieszkające w Algierii dłużej niż 7 lat mogą otrzymać kartę pobytu na lat 10. Mimo stawianych przez algierską biurokrację przeszkód, obywatele Polski (głównie małżonki obywateli algierskich) od lat zamieszkujący w Algierii otrzymują karty z 10-letnim okresem ważności. Cudzoziemcy mają ograniczony dostęp do algierskiego rynku pracy.

Ubezpieczenie

Polskie ubezpieczenie drogowe nie jest uznawane. Wymagane jest algierskie ubezpieczenie komunikacyjne. Kara za jego brak jest wysoka.

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. W porze letnich upałów występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, co wiąże się z niedostatkiem wody i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Należy pić wodę butelkowaną i dokładnie myć owoce i warzywa.

Publiczna służba zdrowia jest na niskim poziomie. Prywatne gabinety lekarskie oferują usługi o standardzie niższym od europejskiego; koszt wizyty u lekarza ogólnego wynosi od 1000 DZD (ok. 5 EUR), wizyty u specjalisty - ok. 2000 DZD (ok. 10 EUR), wizyty u dentysty - od 1500 DZD (7,5 EUR).

Informacje dla kierowców

Obowiązkowe jest międzynarodowe prawo jazdy oraz wykupienie miejscowego ubezpieczenia.

Na drogach często ustawione są punkty kontrolne policji bądź żandarmerii. Do punktu kontrolnego należy podjeżdżać z bardzo małą prędkością, po zmroku należy zmienić światła mijania na postojowe i zapalić oświetlenie w środku pojazdu, aby funkcjonariusze mogli dobrze widzieć zachowanie podróżujących. Niezastosowanie się do tej zasady może prowadzić do odebrania prawa jazdy lub podniesienia kolczatki.

Podczas prowadzenia pojazdu należy zachować bardzo dużą uwagę. Sposób prowadzenia pojazdów zasadniczo różni się od europejskiego.  Powszechne jest wyprzedzanie na autostradzie pasem awaryjnym, często po zmroku spotyka się pojazdy, które nie są oświetlone. Kierowcy często zmieniają pasy ruchu, nie sygnalizując manewru. Liczba zderzeń i wypadków drogowych jest bardzo wysoka.

Cło

Nie ma specjalnych restrykcji celnych. Należy wystrzegać się wwożenia większych ilości alkoholu i papierosów, ponieważ wiąże się to z ryzykiem konfiskaty przez służby celne. Wwożone dewizy powyżej 1000 EUR oraz wywożone powyżej 5000 EUR należy zadeklarować (formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej). Możliwy jest wywóz dewiz do wysokości 7500 EUR. Wywóz dinarów poza Algierię jest zabroniony (nie dotyczy to obywateli Algierii). 

Przepisy prawne

Obowiązują wysokie kary za próbę wwiezienia i posiadanie narkotyków.

Nie należy wywozić dzieł uznanych za dziedzictwo narodowe, koralowców i róż pustyni.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą grzywny oraz pozbawienia wolności.

W Algierii zabronione jest posiadanie lornetek, które są uważane za sprzęt wojskowy. W przypadku ujawnieniu w bagażu lornetki są odbierane przez służby graniczne.

Obyczaje

Algieria jest krajem muzułmańskim. Należy zatem uszanować miejscowe zwyczaje religijne: nie wchodzić do meczetów bez uprzedniego zezwolenia, unikać noszenia krótkich spódnic, szortów oraz bluzek z dekoltem lub odsłoniętymi ramionami w miejscach publicznych, a podczas ramadanu wstrzymać się od jedzenia, picia i palenia tytoniu w miejscach publicznych, ponieważ narusza to ogólnie przyjęte normy społeczno-religijne.

Co do zasady spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest niedopuszczalne poza niektórymi hotelami i nielicznymi restauracjami.

Przydatne informacje

Należy zachować ostrożność, robiąc zdjęcia i filmując nie tylko obiekty, lecz również osoby prywatne – należy uprzednio zapytać o zgodę. Bezwzględnie należy unikać fotografowania funkcjonariuszy sił zbrojnych i służb porządkowych, a także wszelkich obiektów publicznych i wojskowych.

W Algierii dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. Powszechnie obowiązuje przerwa w pracy urzędów i wielu sklepów w godzinach południowych. Muzea i inne placówki kulturalne są zazwyczaj zamknięte w piątki.

Należy zaopatrzyć się w miejscową walutę, ponieważ euro i dolary nie są powszechnie akceptowane. W Algierii istnieje obowiązek wymiany pieniędzy w banku. Odradza się także korzystanie z sieci bankomatów, większość z nich nie obsługuje kart europejskich.

Sieć komórkowa jest niestabilna. W stolicy i większych miastach najlepiej sprawdzają się sieci Djezzy i Ooredoo. Poza większymi ośrodkami najlepszy zasięg ma Mobilis (zwłaszcza dotyczy to południa kraju). Szybkość łączy internetowych oraz internetu mobilnego jest niska, a często bardzo niska. Zdarzają się przerwy w dostawach usług internetowych. Na południu kraju dostęp do internetu poza ośrodkami miejskimi jest utrudniony.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}