W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Algieria

Bardzo ważny partner Polski w regionie

Polska ustanowiła stosunki dyplomatyczne z Algierią w 1962 r. W okresie PRL r. wizyty w Algierii składali: przewodniczący Rady Państwa (1969 r.), wicepremierzy (w latach: 1966, 1967, 1973) i ministrowie spraw zagranicznych (w latach: 1963, 1969, 1985). Zakończenie rządów partii komunistycznej w Polsce i reorientacja polskiej polityki zagranicznej na przełomie lat 80 tych i 90-tych oraz wojna domowa w Algierii wyhamowały dynamikę stosunków. Ich rozwój w nowej post-zimnowojennej rzeczywistości następował powoli.

Dialog polityczny utrzymywany był na szczeblu wiceministrów SZ: w 1992 r., a następnie w 1995 r. miały miejsce w Algierze kolejno wizyta robocza i konsultacje polityczne. Wizyta oficjalna algierskiego ministra SZ w Warszawie w 1996 r. i podpisany protokół o współpracy resortów SZ zapoczątkowały nowy okres aktywności. W 1998 r. odbyły się w Warszawie konsultacje na szczeblu podsekretarzy stanu w MSZ. W tym samym roku ministrowie SZ spotkali się podczas 53. Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w Nowym Jorku, a w 2000 r. min SZ RP  B. Geremek złożył oficjalną wizytę w Algierii. Również w 2000 r. miało miejsce spotkanie prezydentów  Kwaśniewskiego i  Boutefliki podczas Milenijnego Szczytu ONZ w Nowym Jorku.  W 2008 r. przebywał w Algierii z wizytą oficjalną Marszałek Senatu RP B. Borusewicz, a w roku 2015 wicepremier i minister gospodarki J. Piechociński. W listopadzie 2017 r. Algier odwiedził minister spraw zagranicznych W. Waszczykowski. Spotkał się z algierskim premierem oraz ministrem spraw zagranicznych. Ważnym wydarzeniem wizyty było podpisanie polsko‑algierskiej umowy ws. ustanowienia Wspólnej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej.

Ze względu na swój ogromny potencjał – terytorialny, ludnościowy, ekonomiczny, militarny – Algieria jest kluczowym krajem regionu i ważnym partnerem dla Polski. Doceniamy jej rolę w stabilizacji północy kontynentu afrykańskiego i w regionie Sahelu, jak również jej odpowiedzialną politykę w kwestii ograniczania migracji. Polska chętnie dzieli się również z Algierią swoimi doświadczeniami w procesie systemowej transformacji. Pierwsza konferencja z udziałem ekspertów została już zorganizowana w Algierze w czerwcu 2019 r. przez ambasady krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wydarzenie to zostało bardzo dobrze przyjęte i było szeroko komentowane.

Polska jest żywo zainteresowana rozpoczęciem prac Komisji Mieszanej, jak również podjęciem rozmów z Algierią na temat ewentualnych warunków dostaw skroplonego gazu/ropy algierskiej do Polski oraz dotyczących zwiększenia zakupów polskich produktów, na przykład z sektora rolno- spożywczego (owoce, w tym jabłka, mięso drobiowe, masło, mleko, cukier, słodycze) przez podmioty algierskie. Wydarzenia polityczne 2019 r. osłabiły dynamikę wzajemnych kontaktów. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, miała nadzieję na ich intensywny rozwój w roku 2020. Jednakże wybuch pandemii zamroził wszelkie kontakty zagraniczne Algierii, które zaczęły nabierać nowej dynamiki w pierwszych miesiącach 2020 r.

Współpraca ekonomiczna

Polska utrzymuje dodatni bilans w wymianie handlowej z Algierią. W 2018 r., Polska wyeksportowała do Algierii towary o łącznej wartości 667 mln USD, z czego eksport bezpośredni wyniósł 376 mln USD. W tym samym okresie zaimportowaliśmy z Algierii towary o wartości niecałych 38 mln USD.

Główne obszary naszego eksportu to zestawy SKD/CKD do montażu pojazdów, mleko w proszku, koks i tytoń.

Polski eksport korzysta w Algierii z uprzywilejowanego traktowania w związku z obowiązującą Umową Stowarzyszeniową Algieria-UE.

W chwili obecnej nie odnotowano obecności w Algierii polskich inwestycji bezpośrednich.

Współpraca kulturalna

W 2005 r. podpisano protokół w sprawie współpracy w zakresie konserwacji i odbudowy zabytków, kinematografii i kształcenia artystycznego, co było rezultatem wizyty w Algierii ministra kultury. Ustalenie szczegółów i kierunków rozwoju współpracy obu resortów nastąpiło podczas rewizyty w Polsce algierskiej minister kultury w 2006 r. Relacje w tym obszarze rozwijają się stale od 1962 roku, ale wzajemne kontakty były znacznie wcześniejsze. Algieria fascynowała wielu Polaków. Ślady tej fascynacji odnajdujemy w książkach polskich naukowców i podróżników: Jana Bystronia czy Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. Olśnieni jej bogatą i różnorodną kulturą, zachwycali się pięknem tutejszej przyrody i gościnnością  mieszkańców. Dla niektórych, Algieria była tylko miejscem chwilowego pobytu, dla innych natomiast stała się drugą ojczyzną. Od połowy XIX wieku Polacy licznie przyjeżdżali do Algierii. Przybywali głównie z Francji i osiedlali się w dużych miastach: Algierze, Oranie. Ta fala emigracji składała się w znacznej mierze z byłych powstańców, takich jak oficer z Powstania Listopadowego Teofil Światopełk-Mirski czy naturalny syn Księcia Józefa, Józef Karol Poniatowski. W czasie II Wojny Światowej w Algierze działał oficer polskiego wywiadu, mjr. Mieczysław Słowikowski „Rygor”, którzy przygotował od strony wywiadowczej aliancki desant w Afryce Północnej – Operacja „Torch”.

Od lat 60. do końca lat 80. XX w. do Algierii przybywali natomiast polscy lekarze, inżynierowie, naukowcy, aby współpracować z  nowo tworzoną administracją niepodległego już kraju. W centrum Algieru znajdują się  dzieła polskiego artysty Mariana Koniecznego - monument Męczenników i pomnik Emira Abdelkadera.

(ostatnia aktualizacja: 18.05.2020)

{"register":{"columns":[]}}