W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Niger

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do stolicy Nigru, Niamey, do miasta Zinder oraz wzdłuż łączącej je głównej drogi RN1.

Na pozostałe terytorium Nigru odradzamy wszelkie podróże.

W Nigrze występuje wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi ze strony islamskich ekstremistów, w tym Boko Haram. Dochodzić może do ataków w centrach głównych miast, na bazary, budynki administracji publicznej, miejsca kultu religijnego, centra handlowe, hotele i restauracje. Możliwe są porwania o charakterze terrorystycznym.

W dużej części kraju mogą mieć miejsce operacje sił zbrojnych. Dochodzić może także do napadów rabunkowych.

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK

  • Paszport tymczasowy TAK

  • Dowód osobisty NIE

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Okres ważności paszportu (paszportu tymczasowego) musi być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od końca pobytu w Nigrze.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Proszę opisać w punktach wymagania dot. wiz dla obywateli RP. Proszę uwzględnić różnice w przepisach wizowych w zależności od dokumentu podróży (uwzględniając paszporty tymczasowe)

Obywatele polscy muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Nigru (najbliższe znajduje się w Berlinie). Osoba ubiegająca się o wizę składa wypełniony wniosek wizowy w 2 egzemplarzach, 2 zdjęcia, paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności i kopie 3 pierwszych stron paszportu, zaproszenie lub kopię biletu lotniczego oraz zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciw żółtej febrze. Ponadto należy przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Nigrze. Opłata za wizę wynosi 61 euro (pojedynczy wjazd) albo 100 euro (wielokrotna, ważna 3 miesiące). Więcej informacji znajduje się na stronie http://ambassadeniger.de/visa/

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Przy wjeździe, oprócz wizy, wymagane jest zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciw żółtej febrze.

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

W przypadku małoletniego dziecka podróżującego w towarzystwie jednego z rodziców należy również przedłożyć podpisane upoważnienie od drugiego rodzica, który nie podróżuje, oraz kopię jego paszportu.

  1. Zasady pobytu

Wizy (turystyczna lub pracownicza) są ważne przez 3 miesiące. W celu przedłużenia pobytu należy zwrócić się do Direction de Surveillance du Territoire (DST) w Niamey z wnioskiem o zezwolenie na pobyt (permis de séjour). Dokument pobytowy jest ważny przez 1 rok, z możliwością trzykrotnego przedłużenia.

Ubezpieczenie

Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

Zdrowie

Przy wjeździe wymagane jest od cudzoziemców powyżej 1 roku życia posiadanie książeczki szczepień z adnotacją o ważnym szczepieniu przeciwko żółtej febrze. Zaleca się ponadto szczepienia przeciwko meningokowemu zapaleniu opon mózgowych, błonicy, tężcowi, polio, tyfusowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. W pewnych przypadkach - zwłaszcza przy podróżach poza ośrodki miejskie - wskazane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W południowej, przylegającej do Nigerii części kraju, występuje duże zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych (głównie w czasie pory suchej, od lutego do lipca), gruźlicą oraz AIDS.

Z uwagi na złe warunki sanitarne najlepiej pić butelkowaną wodę mineralną, dokładnie myć warzywa i owoce, a w restauracjach zamawiać wyłącznie gorące posiłki. Bezwzględnie odradza się przyjmowania lekarstw zakupionych na stoiskach ulicznych. Warto zaopatrzyć się w niezbędne lub potencjalnie przydatne środki medyczne przed przyjazdem do Nigru, Pod względem epidemiologicznym szczególnie niebezpieczna jest pora deszczowa,

Infrastruktura medyczna jest bardzo słabo rozwinięta, zwłaszcza publiczna służba zdrowia, Dostępne prywatne kliniki to m.in.: Klinika Gamkalley ( nr tel. 20 73 20 33) oraz Klinika Kaba ( nr tel. 20 73 21 08).

Informacje dla kierowców

Do podróżowania samochodem wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. W razie wypadku samochodowego należy niezwłocznie udać się na najbliższy posterunek policji celem zgłoszenia wydarzenia. Należy pamiętać o okazaniu ważnego paszportu, wizy oraz zaświadczenia o szczepieniu przeciw żółtej febrze. Podróżowanie nocą jest zdecydowanie odradzane.

Cło

W celu uzyskania informacji o aktualnych przepisach celnych należy zwrócić się do właściwego nigerskiego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego.

Przepisy prawne

Konsekwencje naruszenia prawa są w Nigrze bardzo dotkliwe. Obowiązujące uregulowania prawne wprowadzają surowe kary, przy czym z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do bardzo przykrych sytuacji. Zażywanie narkotyków jest zakazane i zagrożone wyrokiem od pięciu do dziesięciu lat kary pozbawienia wolności oraz grzywną: między 500.000 i 1.000.000 franków CFA, niekiedy w połączeniu z zakazem wjazdu do kraj przez okres od pięciu do dziesięciu lat.

Przydatne informacje

Niger jest jednym z najuboższych państw Afryki. Większość terytorium kraju zajmuje Sahara, w związku z czym ludność (ok. 14,2 mln) skupiona jest w regionie południowym, graniczącym z Nigerią.

Walutę można wymieniać w biurach wymiany i w hotelach, jak również u ulicznych handlarzy. Należy zwrócić uwagę na duże nominały, gdyż często oferowane są fałszywe banknoty o nominale 10.000 CFA. Najbardziej znane karty kredytowe i czeki podróżne są honorowane tylko sporadycznie w Niamey.

Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny oferowana przez sprzedawcę obcokrajowcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.

Częste są przerwy w dostawie prądu, szczególnie w porach gorącej i deszczowej (na południu kraju: od marca do września).

Ponad 95% społeczeństwa w Nigrze jest wyznania muzułmańskiego, dlatego należy pamiętać o stosownym stroju oraz poszanowaniu odmienności kulturowo-religijnej. Alkohol nie jest oficjalnie zakazany i znajduje się w sprzedaży, należy jednak pamiętać, że w kulturze muzułmańskiej jego spożycie postrzegane jest zdecydowanie negatywnie.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}