W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Armenia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Armenią zostały nawiązane 26 lutego 1992 r.

Współpraca polityczna

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Armenii 26 lutego 1992, jednakże wymagane procedury zakończyły się w listopadzie 1992 r. Ambasada Armenii w Warszawie otwarta została 6 kwietnia 1998 r., zaś Ambasada Polska w Erywaniu – 28 lutego 2000 r.

Pierwsza oficjalna polska wizyta do Armenii na najwyższym szczeblu, Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, miała miejsce w listopadzie 2001 r.  Wówczas doszło do spotkania z Prezydentem Armenii Robertem Koczarjanem. W kolejnych latach współpraca polityczna rozwijała się pozytywnie, nie zanotowano żadnych problemów.

Współpraca ekonomiczna

Głównym partnerem zagranicznym Armenii jest Federacja Rosyjska. Według danych za 2018 r. obroty z Rosją wynisły 1,92 mld USD, tj. 26,1% całości obrotów handlowych Armenii. Łączne obroty Armenii z państwami Unii Europejskiej wynoszą 1,83 mld USD, co stanowi 24,8%. Głównymi partnerami Armenii z UE to Niemcy, Bułgaria, Włochy, Holandia i Belgia (wbrew faktom można spotkać informację, że UE jest głównym partnerem handlowym Armenii – od kilku lat wskaźniki temu przeczą). Nasze obroty handlowe stanowią zaledwie 0,71% całości obrotów Armenii. Współpraca gospodarcza między Polską i Armenią jest stosunkowo niewielka, obroty osiągają rocznie kilkadziesiąt milionów USD, przy czym Armenia notuje ujemne saldo w obrotach wzajemnych, z uwagi na przewagę importu z Polski. W 2019 r. Armenia odnotowała wzrost obrotów handlowych. W porównaniu do 2018 r. eksport towarów wzrósł o 116,9 %, import- 143,8 %. Wartość eksportu towarów w 2019 r. wyniosła 52,32 mln USD. Import towarów w 2019 r. wyniósł 17,00 mln USD. Jedyna polska inwestycja funkcjonująca w Armenii od 2014 r. to „Lubawa-Armenia”. W dniu 14 grudnia 2017 r. została podpisana nowa umowa pomiędzy firmą „Lubawa-Armenia”, a Ministerstwem Obrony Narodowej Armenii na dostawę sprzętu specjalnego, koniec realizacji – pierwszy kwartał 2019 r.

Współpraca kulturalna

Współpraca kulturalna to przede wszystkim promocja współczesnej sztuki i literatury polskiej w Armenii, prowadzona zarówno przez Ambasadę RP w Erywaniu, jak i przez Związek Polaków w Armenii „Polonię”. Do kształtowania wiedzy na temat kultury, obyczajów i tradycji polskich służy współpraca placówki z lokalnymi teatrami, galeriami i wydawnictwami. Dla propagowania kultury polskiej istotne znaczenie mają przedsięwzięcia organizowane przez najważniejsze i najpopularniejsze w regionie lokalne Festiwale; największe z tych wydarzeń to Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Złota Morela”, Międzynarodowy Festiwal Jednego Aktora „Armmono”, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „ReAnimania”. Jako partnerzy placówki przyciągają one liczną publiczność, zapoznając ją z najciekawszym dziedzictwem polskiej kinematografii i sztuki wizualnej. Warto także podkreśliść, że od 2018 r. placówka działa także w lokalnym klastrze EUNIC Global.  

Linki

Współpraca naukowa

W obszarze współpracy naukowej pomiędzy Polską a Armenią należy podkreślić, że od 2011 r. działa Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji. W wymianach zagranicznych mogą uczestniczyć studenci na poziomie licencjatu i magisterium oraz doktoranci. Ważnym osiągnięciem dla Armenii jest także przyłączenie się do Programu ERASMUS+.  Dzięki danym programom umożliwiającym zagraniczne studa można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe. Placówka także pogłębia współpacę z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), przedstawiając ormiańskim studentom możliwości podjęcia studiów w ramach programów stypendialnych. Dane programy są rozpowszcheniane pomiędzy zainteresowane osoby poprzez kanały stron społecznościowych, a także przy współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi. Należy także odnotować, że współpraca naukowa rozwija się także w dziedzinie archeologii, przy współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwerytetu Warszawskiego.             

Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu z Armenią. Podstawę prawną do uznawania świadectw, dyplomów, stopni i tytułów naukowych uzyskanych na terenie Armenii do dnia 6 sierpnia 2004 r. stanowi tzw. Konwencja Praska z 1972 r. Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w okresie obowiązywania tej konwencji i spełniają określone w niej warunki, są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu objętego ww. konwencją można uzyskać występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stwierdzenie równoważności dyplomów i stopni naukowych uzyskanych w Armenii po 6 sierpnia 2004 r. oraz dyplomów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii i architekta wydanych przed tą datą możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu nostryfikacji.

Uznawalność kształcenia